Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

O GTS Zamówienia Publiczne Majątek
Praca Rada Programowa Kontakt
BIP

Gdański Teatr Szekspirowski

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

80-818 Gdańsk

tel. +48 58 351 01 51

sekretariat[at]teatrszekspirowski.pl

NIP 583-301-34-08

www.teatrszekspirowski.pl

Status prawny jednostki:

Instytucja kultury działająca na podstawie ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Kierownictwo / struktura organizacyjna:

Dyrektor: Jerzy Limon

Przedmiot działalności:

– coroczna organizacja wspólnie z Fundacją Theatrum Gedanense – Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku,

– prezentacja i upowszechnianie dzieł Williama Szekspira, a także najbardziej wartościowych polskich i światowych spektakli teatralnych,

– promocja młodych twórców oraz kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów teatralnych,

– edukacja teatralną dzieci i młodzieży,

– współpraca ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym, realizowana m.in. poprzez organizowanie koncertów, spotkań, odczytów itp.,

– uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.


Budżet Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na 2018 r. wynosi:
4.972.000,00 zł., w tym:

– wysokość dotacji Miasta Gdańska 2.822.000,00 zł

– wysokość dotacji Urzędu Marszałkowskiego 2.150.000,00 zł

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

– Uchwała Nr XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku,

– Umowa z dnia 20 lutego 2008 zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Gdańsk i Fundacją Theatrum Gedanense (z późn. zm.),

Statut GTS .