Praca

AKTUALNE


Brak aktualnych ogłoszeń.

ARCHIWALNE

Specjalist_a ds. marketingu (4600-5000 brutto)

OPIS STANOWISKA
– współpraca z podwykonawcami teatru w zakresie marketingu,
– planowanie i wsparcie dystrybucji materiałów marketingowych, m.in. ulotki, plakaty, gadżety,
– pozyskiwanie od zespołów teatralnych i innych oraz działów teatru treści do materiałów promocyjnych (newslettery, artykuły, aktualności www, broszury, prezentacje PP, etc.),
– wsparcie realizacji konferencji prasowych i wydarzeń promocyjnych w teatrze,
– przygotowywanie koncepcji i koordynacja realizacji akcji promocyjnych, w tym działań niestandardowych (event, ambient i influencer marketing),
– bieżące zadania związane z realizacją projektów.

WYMAGANIA
– komunikatywny j. angielski,
– 2-3 letnie doświadczenie,
– znajomość MS Office (Excel, Word, Outlook),
– umiejętności analityczne,
– kreatywność i aktywność, nieszablonowe myślenie.

MILE WIDZIANE
– doświadczenie w realizacji kampanii Google Ads oraz znajomość Google Analytics,
– doświadczenie w obsłudze CMS,
– doświadczenie w e-commerce.

OFERUJEMY
– współfinansowanie pakietu ubezpieczenia zdrowotnego,
– dofinansowanie do wypoczynku,
– pracę w wyjątkowym miejscu, przy nieszablonowych projektach z nietuzinkowym zespołem.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV
– list motywacyjny
– oświadczenie o niekaralności
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oświadczenie należy wydrukować, odręcznie podpisać i odesłać skan lub zdjęcie.

Dokumenty należy przesłać mailowo na poniższy adres: jaroslaw.grodz@teatrszekspirowski.pl w tytule maila wpisując: PRACA – MARKETING

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy/Główna księgowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 
dodano 27 listopada 2023, g. 12.30 / Paulina Popiół

Specjalista/Specjalistka ds. Kadr i Płac

OPIS STANOWISKA
– Prowadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
– Bieżąca aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym
– Kontrola ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
– Prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi
– Sporządzanie i weryfikacja list płac osobowych i bezosobowych
– Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych (m.in. PIT, ZUS, )
– Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
– Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich
– Sporządzanie zestawień i raportów, bieżące monitorowanie zmian w przepisach
– Obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw kadrowych

WYMAGANIA
– Doświadczenie zawodowe – min. 3 lata na podobnym stanowisku
– Umiejętność naliczania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
– Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych oraz zagadnień z zakresu kadr i płac
– Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
– Doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów
– Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu
– Zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi i pracy w zespole
– Sumienność, skrupulatność, dyskrecja
– Znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office, w szczególności Excel
– Znajomość systemu kadrowo-płacowego PROGMAN będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY
– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
– Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie szkoleń i kursów, parking dla pracowników, dofinansowanie wypoczynku
– Możliwość rozwoju zawodowego
– Niezbędne narzędzia pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV
– list motywacyjny
– oświadczenie o niekaralności
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, odręcznie podpisać i odesłać skan lub zdjęcie.

Dokumenty należy przesłać mailowo w terminie do 05.12.2023 r. na poniższy adres: anna.szynkaruk@teatrszekspirowski.pl w tytule maila wpisując: PRACA – KADRY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. Kadr i Płac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 
dodano 13 listopada 2023, g. 17.00 / Anna Szynkaruk-Zgirska

Główny księgowy / Główna księgowa (7000-10000 brutto)

OPIS STANOWISKA
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, kontrola dokumentów księgowych oraz zgodności operacji gospodarczych i finansowych
– Bieżące i prawidłowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
– Prowadzenie gospodarki finansowej Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalanie i stosowanie przyjętej polityki rachunkowości
– Nadzór nad rozliczeniem projektów oraz prawidłowością wykorzystania środków pochodzących z budżetu Państwa oraz unijnych i krajowych programów grantowych
– Nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją procesu budżetowania, sporządzanie i bieżąca aktualizacja planów finansowych oraz raportów dot. przychodów i kosztów do Organizatorów GTS (Gmina Miasta Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego)
– Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych
– Sporządzanie comiesięcznych zestawień JPK i deklaracji VAT (proporcja i prewskazniki)
– Wystawianie faktur związanych z działalnością GTS, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz windykacja należności GTS
– Zgodne z prawem i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych aktów normatywnych Teatru, regulujących kwestię zakupu dostaw, robót i usług, z zachowaniem zasad wydatkowania środków publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

WYMAGANIA
– 3-letnie doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej (mile widziane w jednostkach Kultury)
– Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku finansowo-kadrowym
– Praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych
– Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe)
– Praktyczna znajomość zasad rachunkowości i ustaw podatkowych
– Znajomość programów: MS Office, Progman | Wolters Kluwer
– Dobra znajomość języka angielskiego
– Punktualność, zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole
– Dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywanych obowiązkach
– Samodzielność, systematyczność i odpowiedzialność

OFERUJEMY
– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
– Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie szkoleń i kursów, parking dla pracowników, dofinansowanie wypoczynku
– Możliwość rozwoju zawodowego
– Niezbędne narzędzia pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV
– list motywacyjny
– zaświadczenie o niekaralności
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, odręcznie podpisać i odesłać skan lub zdjęcie.

Dokumenty należy przesłać mailowo w terminie do 15.01.2024 r. na poniższy adres: anna.szynkaruk@teatrszekspirowski.pl w tytule maila wpisując: PRACA – KSIĘGOWOŚĆ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy/Główna księgowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 
dodano 13 listopada 2023, g. 17.00 / Anna Szynkaruk-Zgirska
dodano 11 lipca 2023, g. 14.00 / Jakub Malenta
Specjalista/ka ds. akustykiZakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja nagłośnienia oraz multimediów scenicznych;
 • obsługa techniczna, przeglądy i konserwacja urządzeń nagłośnieniowych i multimedialnych;
 • bieżące przeglądy i konserwacja urządzeń nagłośnienia oraz multimediów scenicznych;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnego;
 • realizacja nagrań dźwiękowych i ich post-produkcja;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość obsługi konsolet cyfrowych serii Yamaha CL;
 • bardzo dobra znajomość technologii sieci DANTE;
 • dobra znajomość oprogramowania QLab;
 • doświadczenie w realizacji dźwięku koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • umiejętność realizacji nagrań dźwiękowych oraz ich post-produkcji;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru poniżej.Dokumenty należy złożyć w terminie do 28.07.2023 r. na jeden z poniższych sposobów:– mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl– pocztą na adres siedziby GTS– osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA/KA ds. AKUSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNAAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lubw podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

dodano 29 czerwca 2023, g. 13.00 / Paulina Popiół
Specjalista/Specjalistka ds. Kadr i Płac

OPIS STANOWISKA

– Prowadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy

– Bieżąca aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym

– Kontrola ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP

– Prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi

– Sporządzanie i weryfikacja list płac osobowych i bezosobowych

– Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych (m.in. PIT, ZUS, )

– Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

– Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich

– Sporządzanie zestawień i raportów, bieżące monitorowanie zmian w przepisach

– Obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw kadrowych

WYMAGANIA

– Doświadczenie zawodowe – min. 3 lata na podobnym stanowisku

– Umiejętność naliczania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

– Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych oraz zagadnień z zakresu kadr i płac

– Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

– Doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów

– Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu

– Zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi i pracy w zespole

– Sumienność, skrupulatność, dyskrecja

– Znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office, w szczególności Excel

– Znajomość systemu kadrowo-płacowego PROGMAN będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY
– kreatywną atmosferę twórczą
– pracę w siedzibie Teatru w Gdańsku
– możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
– uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez teatr

WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV
– list motywacyjny
– oświadczenie o niekaralności
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, odręcznie podpisać i odesłać skan lub zdjęcie.

CV i oświadczenie należy przesłać mailowo w terminie do 14.07.2023 r. na poniższy adres: kadry@teatrszekspirowski.pl w tytule maila wpisując: PRACA – KADRY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko AYSTENT_KA DYREKTORKI zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

dodano 28 kwietnia 2023, g. 15.00 / Paulina Popiół
ASYSTENT_A DYREKTORKI

OPIS STANOWISKA

1. Pełnienie zadań Asystenta Dyrektorki, w tym:
• prowadzenie kalendarza,
• logistyczne i administracyjne wsparcie dyrekcji w codziennych obowiązkach,
• organizacja i obsługa spotkań,
• przygotowanie materiałów na spotkania dyrekcji (wewnętrznych i z interesariuszami zewnętrznymi),
• organizacja podróży służbowych dyrekcji,
• realizowanie innych, bieżących zadań wyznaczonych przez Dyrektorkę,
• przygotowanie propozycji treści pism i odpowiedzi na pisma w zakresie wskazanym przez Dyrektorkę,
• zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji pomiędzy Dyrektorką a poszczególnymi działami.

WYMAGANIA
– minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku (najlepiej w teatrze lub instytucji kultury)
– zamiłowanie do branży kulturalnej
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego
– wysoka odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
– otwartość, komunikatywność
– umiejętność pracy pod presją czasu

OFERUJEMY
– kreatywną atmosferę twórczą
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
– pracę stacjonarną w siedzibie Teatru w Gdańsku
– realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
– dofinansowanie wypoczynku
– dofinansowanie pakietu medycznego
– zarobki w zależności od doświadczenia: 3800 zł – 4800 zł brutto

WYMAGANE DOKUMENTY:
– szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
– list motywacyjny
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– oświadczenie kandydata o niekaralności

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru poniżej.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 14.05.2023 r. na jeden z poniższych sposobów:
– mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl
– pocztą na adres siedziby GTS
– osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko AYSTENT_KA DYREKTORKI zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

dodano 25 maja 2023, g. 15.00 / Paulina Popiół

PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI WIDZA

OPIS STANOWISKA

Pełnienie zadań Obsługi Widza, w tym:

– sprawdzanie biletów
– pomaganie widzom w nawigowaniu po teatrze oraz widowni, wskazywanie miejsc
– obsługa szatni
– czuwanie nad widownią podczas spektaklu
– informowanie widzów o repertuarze oraz udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi
– obsługa punktu z pamiątkami
– obsługa wynajmów komercyjnych
– opieka nad teatralnymi przestrzeniami
– udział w różnego rodzaju akcjach promocyjnych
– dbanie o komfort i szczęście widzów oraz osób zwiedzających teatr
– tworzenie pozytywnego wizerunku Instytucji
– wdrażanie procedur ewakuacyjnych

WYMAGANIA
– dyspozycyjność minimum 80 h miesięcznie
– doświadczenie na podobnym stanowisku
– podejście proklienckie
– wysoka kultura osobista
– znajomość języka angielskiego
– odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
– otwartość, komunikatywność
– umiejętność pracy pod presją czasu
– zamiłowanie do branży kulturalnej

OFERUJEMY
– kreatywną atmosferę twórczą
– wynagrodzenie 25 zł / godzinę brutto
– pracę w siedzibie Teatru w Gdańsku
– możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
– szkolenie z dostępności
– uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez teatr

WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, odręcznie podpisać i odesłać skan lub zdjęcie.

CV i oświadczenie należy przesłać mailowo w terminie do 6.06.2023 r. na poniższy adres: sonia.romanowska@teatrszekspirowski.pl w tytule maila wpisując: PRACA – OBSŁUGA WIDZA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko AYSTENT_KA DYREKTORKI zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

dodano 9 stycznia 2023, g. 14.00 / Paulina Popiół
SPECJALIST_A DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

OPIS STANOWISKA
– samodzielne prowadzenie projektów w mediach społecznościowych
– opracowywanie strategii działań w SM (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube)
– research rynku, monitorowanie trendów, przygotowywanie rekomendacji
– budowanie i angażowanie społeczności – moderowanie komentarzy, odpowiadanie na pytania
– przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych
– monitoring i analiza prowadzonych działań, raportowanie wyników

WYMAGANIA
– minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (najlepiej w teatrze lub instytucji kultury)
– zamiłowanie do branży kulturalnej
– praktyczna znajomość narzędzi do monitoringu tj. Facebook Business Manager, Google Adwords, Google Analytics, dodatkowo mile widziany SoTrender
– umiejętności analityczne (wyciąganie wniosków na podstawie danych liczbowych)
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego
– otwartość, komunikatywność, kreatywność
– wysoka odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
– proaktywność i samodzielność
– mile widziana umiejętność tworzenia Reelsów, nagrywania krótkich filmików

OFERUJEMY
– kreatywną atmosferę twórczą, możliwość realizacji własnych pomysłów
– dużą samodzielność w działaniu
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
– pracę stacjonarną w siedzibie Teatru w Gdańsku
– realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
– dofinansowanie wypoczynku
– dofinansowanie pakietu medycznego

WYMAGANE DOKUMENTY:
– szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
– list motywacyjny
– mile widziane linki do prowadzonych dotychczas profili w mediach społecznościowych
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– oświadczenie kandydata o niekaralności

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru poniżej.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 20.01.2023 r. na jeden z poniższych sposobów:
– mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl
– pocztą na adres siedziby GTS
– osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Hej! To ja, PopUp.

Masz dość telewizji i platform streamingowych? Potrzebujesz odrobiny dystansu i czasu tylko dla siebie? Szukasz informacji o spektaklach, koncertach i kreatywnych warsztatach?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się więcej o wydarzeniach i atrakcyjnych promocjach przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów. 

Co Ty na to?

Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Wybieram niebieską pigułkę.
Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, w tym wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, a także celach analitycznych i statystycznych, a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.