Edukacja

Dział Edukacji istnieje przy Gdańskim Teatrze Szekspirowskim od momentu powołania tej instytucji do życia. Przez lata pod przewodnictwem Anny Ratkiewicz (dzisiejszego Kierownika Działu), wspierany przez licznych wolontariuszy, stażystów, współpracowników, wreszcie po otwarciu budynku oficjalnie poszerzony o Specjalistę ds. Edukacji – Martę Nowicką, tworzy projekty i działania z zakresu edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej.
Misją działu jest szerzenie wiedzy o teatrze elżbietańskim i sztukach Szekspira, ale także o idei teatru otwartego – w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, który stanowi narzędzie do pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz społecznymi, jest platformą łączącą ludzi, pokolenia i kultury.

Realizujemy projekty, prowadzimy zajęcia, lekcje, warsztaty: dla dzieci (nawet 4-letnich), uczniów na wszystkich etapach edukacji, studentów, nauczycieli, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Patronujemy i jurorujemy w konkursach teatralnych oraz sami różne konkursy tworzymy. Uczymy nauczycieli, jak twórczo pracować z uczniami, otwieramy artystycznie grupy szkolne, organizujemy wyjazdy zagraniczne, konferencje naukowe, a nawet Obozy Szekspirowskie (jeden już się odbył, drugi już jest w planach).

Co roku piszemy liczne wnioski o dofinansowania zewnętrzne, często z sukcesem realizując coraz to nowe pomysły edukacyjne i tworząc projekty o coraz szerszym zasięgu oraz angażując coraz większe grono ekspertów z całego świata.

Polskie i międzynarodowe projekty zrealizowane do 2014 roku to:
Teatr i Edukacja 2009, Teatr z Klasą 2009, Teatr i Edukacja 2010, Teatr z Klasą 2010, Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej 2010-2011, Teatr i Edukacja 2011 , KONTRO/WERSJE 2013
Szeksploracje Kultury 2013-2014.

Teatr przyjazny integracji – poczytajcie, co o nas piszą!

Bieżące działania edukacyjne:

Odbyło się u nas:

Współpraca:

XI WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

TEATRALNE REMINISCENCJE Z 23. FESTIWALU SZEKSPIROWSKIEGO

PROJEKTY EDUKACYJNE