Edukacja

Dział Edukacji istnieje przy Gdańskim Teatrze Szekspirowskim od momentu powołania tej instytucji do życia. Przez lata pod przewodnictwem Anny Ratkiewicz-Syrek (dzisiejszego Kierownika Działu), wspierany przez licznych wolontariuszy, stażystów, współpracowników, wreszcie po otwarciu budynku oficjalnie poszerzony o Specjalistę ds. Edukacji – Martę Nowicką, tworzy projekty i działania z zakresu edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej.
Misją działu jest szerzenie wiedzy o teatrze elżbietańskim i sztukach Szekspira, ale także o idei teatru otwartego – w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, który stanowi narzędzie do pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz społecznymi, jest platformą łączącą ludzi, pokolenia i kultury.

Realizujemy projekty, prowadzimy zajęcia, lekcje, warsztaty: dla dzieci (nawet 4-letnich), uczniów na wszystkich etapach edukacji, studentów, nauczycieli, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Patronujemy i jurorujemy w konkursach teatralnych oraz sami różne konkursy tworzymy. Uczymy nauczycieli, jak twórczo pracować z uczniami, otwieramy artystycznie grupy szkolne, organizujemy wyjazdy zagraniczne, konferencje naukowe, a nawet Obozy Szekspirowskie (jeden już się odbył, drugi już jest w planach).

Co roku piszemy liczne wnioski o dofinansowania zewnętrzne, często z sukcesem realizując coraz to nowe pomysły edukacyjne i tworząc projekty o coraz szerszym zasięgu oraz angażując coraz większe grono ekspertów z całego świata.

Polskie i międzynarodowe projekty zrealizowane do 2014 roku to:
Teatr i Edukacja 2009, Teatr z Klasą 2009, Teatr i Edukacja 2010, Teatr z Klasą 2010, Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej 2010-2011, Teatr i Edukacja 2011 , KONTRO/WERSJE 2013
Szeksploracje Kultury 2013-2014.

Teatr przyjazny integracji – poczytajcie, co o nas piszą!

 

Bieżące działania edukacyjne:

 

Odbyło się u nas:

Współpraca:

Konkurs teatralny na inscenizację baśni “Wiem, co dobre”
GTS i IKM – kolejny finał “Gdańskich Miniatur”
Poetycka młodzież
Liderzy Edukacji Kulturalnej w GTS
XIII Powiatowy Konkurs Teatralny „Szekspir i teatr elżbietański”
Konkurs szekspirowski dla uczniów szkół podstawowych z Trójmiasta
GTS partnerem w projekcie IKM „Gdańskie Miniatury”