Teatr bez barier

GTS jest instytucją impresaryjną, prowadzącą działalność artystyczną i edukacyjną. Prezentuje wydarzenia teatralne i muzyczne, wspiera młodych twórców, współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Budynek jest dostępny dla OzN, wejścia dostępne są z poziomu chodnika, na każdą kondygnację można się dostać za pomocą wind dostosowanych dla OzN. Kolejne niezbędne udogodnienia jak system oznakowania przestrzeni zewnętrznych dla osób niewidomych oraz głuchych czy pętle indukcyjne zostaną zakupione w tym roku w ramach dofinansowania z Programu Infrastruktura Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownicy Biura Obsługi Widza i przewodnicy po GTS przeszkoleni są z zasad zachowania wobec OzN, w tym nienarzucającego sposobu oferowania pomocy.

GTS współpracuje z Fundacją Wspierania Rozwoju „Ja Też”, która szkoli pracowników z niepełnosprawnościami pracujących przy obsłudze widowni oraz z Teatrem Razem w ramach stałej rezydencji, zapewniając przestrzeń do prób i wsparcie przy realizacji spektakli. Grupy OzN włączane są w realizowane projekty edukacyjne.

osoby poruszające się na wózkach

Dostępność wind i podjazdów pozwalających dostać się na każdy poziom teatru. Na wydarzenia w Sali Głównej osoby na wózkach zapraszamy na parter. Galerie nie są dostępne dla wózków.

osoby z dysfunkcją wzroku

Unowocześniamy system oznakowania zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeni obiektu, w tym wejść na dziedziniec i do obiektu. Jesteśmy w trakcie prac nad ułatwieniem nawigacji wewnątrz obiektu oraz zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się po klatkach schodowych. Na chodniku, łączącym główne wejście z wejściem na dziedziniec (od strony ul. W. Bogusławskiego), umieszczone zostaną ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi (przed wejściem głównym, wejściem na dziedziniec). Dodatkowo, przy wejściu głównym do teatru oraz wejściu na dziedziniec umieszczone zostaną urządzenia dźwiękowe, ułatwiające osobom słabowidzącym oraz niewidomym orientację w przestrzeni. Na podobnej zasadzie zostaną umieszczone ścieżki naprowadzające we wnętrzach budynku. Schody prowadzące do głównego wejścia teatru, na ścieżkę spacerową na murze oraz wszystkie schody wewnątrz budynku zostaną wyposażone w kontrastowe oznaczenia w formie widocznych oraz wyczuwalnych pod stopą nakładek na stopnie. Dla ułatwienia odbioru organizowanych w teatrze wydarzeń zakupiona zostanie pętla indukcyjna. Dla ułatwienia mikronawigacji zarówno na zewnątrz budynku jak i w jego wnętrzu – wyznaczania trasy z miejsca położenia użytkownika do miejsca przez niego wybranego, a także do przekazywania istotnych informacjo o obiekcie oraz ciekawostek z nim związanych planowany jest zakup systemu nadajników – odbiorników Beacon.

osoby z dysfunkcją słuchu

Wybrane wydarzenia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim prezentowane są z napisami w języku polskim bądź z tłumaczeniem na polski język migowy. 

koordynatorzy dostępności

Sonia Romanowska
Koordynator Biura Obsługi Widza
tel.: 535111804
email: sonia.romanowska@teatrszekspirowski.pl

Zwiedzanie teatru

z przewodnikiem
Zwiedzanie teatru z przewodnikiem dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na program zwiedzania bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie osoby wymagającej wsparcia do koordynatora dostępności, abyśmy mogli zapewnić odpowiednią opiekę.