Zwiedzanie teatru
Spektakl Zakochany Szekspir, Teatr Szekspirowski, lipiec-sierpień, 16:30