DZIEWCZYNKI | Teatr Studio w Warszawie, Teatr Szekspirowski, 25 maja, 18:00
Projekt: MATKA | Teatr Kana ze Szczecina, Teatr Szekspirowski, 26 maja, 18:00
KOBIETOSTAN. Chór na jedną aktorkę, Teatr Szekspirowski, 27 maja, 18:00
Zwiedzanie teatru