Wygraj bilety na „KoczkodanSe”

Konkurs rozstrzygnięto!
Urzekły nas zdjęcia i historie Państwa pupili.
Wygrały osoby o następujących inicjałach:
RW, TC, JR, MC

Zwycięzców poinformujemy o nagrodach drogą mailową.
/////
Do wygrania dwa podwójne zaproszenia na spektakl teatru tańca dla dzieci „KoczkodanSe”.

Czy często patrząc na zwierzaki mieliście wrażenie, że dokładnie wiecie co by w tej chwili powiedziały?

Zrób zdjęcie swojego zwierzaka, psa sąsiada, kotka na ulicy czy słonia z ZOO i napisz co według Ciebie powiedziałby w danej chwili.
Zgłoszenie wyślij na adres: konkursy@teatrszekspirowski.pl

Wygrywają najbardziej kreatywne prace.

Termin przesyłania zgłoszeń: 26 stycznia 2023, g. 24:00.

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, zwane dalej „GTS”.
2. Konkurs trwać będzie w terminie od 24 do 26 stycznia 2023 na profilu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz na www Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
3. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia oraz udzieleniu krótkiej odpowiedzi dotyczącej zwierzaka.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu na FB Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
5. Uczestnicy konkursu wysyłają zgłoszenia na maila: konkursy@teatrszekspirowski.pl.
6. Każdy uczestnik przesyłając odpowiedź, wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Gdański Teatr Szekspirowski swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców;
b) zweryfikowanie przez pracownika Teatru swoich danych osobowych przy odbiorze nagrody.
Zgłoszenie konkursowe
1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Termin wysłania zgłoszenia mija 26 stycznia.
3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia oraz krótkiego tekstu do zdjęcia.
4. Jury oceniając dokona wyboru najlepszej odpowiedzi według własnej oceny, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność uczestnika konkursu przejawioną w postaci wypowiedzi konkursowej.
5. Odpowiedź zgłaszana do Konkursu musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że posiada całość praw autorskich do prezentowanego tekstu.
6. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne, nie będą podlegały ocenie Jury.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
— Paulina Popiół – PR Managerka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
— Anna Szynkaruk-Zgirska – Specjalistka ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
— Bartłomiej Wutkowski – Graphic Artist Gdański Teatr Szekspirowski
2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 27 stycznia 2023 podczas posiedzenia jury.
3. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.
4. Werdykt Jury jest ostateczny, od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
5. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych powyżej oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie Jury.
6. Organizator skontaktuje się bezpośrednio z wyłonionymi zwycięzcami, informując ich o wynikach konkursu, nie później niż 27 stycznia 2023.
7. Wyniki Konkursu – lista laureatów Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz stronach Organizatora na portalach społecznościowych nie później niż 27 stycznia 2023.
8. Uczestnik-laureat Konkursu udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych materiałów (odpowiedzi).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej zdjęcia i odpowiedzi.
Nagrody
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń złożonych na wskazany adres mailowy Organizatora zostaną wybrane przez Jury dwie zwycięskie.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają bilety wstępu na spektakl „KoczkodanSe”.
3. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.
Dane osobowe uczestników
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie oraz udzielenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego lub adresu mailowego, niezbędnych dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym powiadomienia o jego wynikach.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L 119, s. 1] (dalej: RODO) Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu w Internecie (w tym strona internetowa oraz media społecznościowe Organizatora) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
4. Po zakończeniu Konkursu ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym obsługę Konkursu oraz świadczącym dla administratora usługi IT lub dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Organizator nie udostępnia więcej informacji niż jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z organizacją Konkursu, a współpraca z ww. podmiotami opiera się na zasadach poufności.
6. Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu (cele archiwalne) do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/cofnięcia zgody.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą użyte do profilowania ani wysyłane poza obszar EOG.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora:
1. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
3. ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
4. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.01.2023 r.
Administratorem danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk. Udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne.

Pozostałe Aktualności

12 cze 2024
Interesujesz się teatrem? Marzysz o karierze aktorskiej? Jesteś otwarta/otwarty na nowe wyzwania i kreatywną pracę w grupie? Lubisz pisać lub fotografować? Komunikowanie w języku obcym nie sprawia Ci …
12 cze 2024
Ruszyliśmy! 8 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, na którym poznali się wszyscy uczestnicy! Prace w zespołach trwają, a ich efekty będziecie mogli zobaczyć podczas trzech dni wielkiego finału w #GT…
06 cze 2024
Spektakle z Peru, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Włoch, Chorwacji oraz Polski będzie można zobaczyć w ramach 28. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. W programie min. „Hamlet” w reż. De…
05 cze 2024
44. Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Gdańsku będzie platformą dla liderów, przedsiębiorców, naukowców, twórców i innowatorów, którzy chcą kształtować świat jutra. Hanza powraca do Gdańska po 27 latach od …
05 cze 2024
28. międzynarodowy Festiwal Szekspirowski odbędzie się w dniach 25 lipca – 4 sierpnia, motto tegorocznej edycji brzmi „A niech się głowy toczą!”. W programie aż 10 premier polskich spektakli oraz zagr…

Hej! To ja, PopUp.

Masz dość telewizji i platform streamingowych? Potrzebujesz odrobiny dystansu i czasu tylko dla siebie? Szukasz informacji o spektaklach, koncertach i kreatywnych warsztatach?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się więcej o wydarzeniach i atrakcyjnych promocjach przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów. 

Co Ty na to?

Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Wybieram niebieską pigułkę.
Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, w tym wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, a także celach analitycznych i statystycznych, a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.