Proximity (Bliskość)

Bez żadnego wyjątku człowiek otrzymuje dokładnie to, czego pragnie, taki był plan Stwórców. (RA) „Bliskość” jako podróż z kosmosu do źródła ludzkiej egzystencji. W ciągle zmieniających się czasach wojen, biedy, bogactwa, nowych możliwości i migracji, każdy człowiek wierzy, że ma prawo do szczęścia i miłości. Ale czy to jest naprawdę cel naszego istnienia? Czy istnieje […]