Wyniki konkursu na dopisanie ciągu dalszego sztuki Szekspira

W ramach projektu „Lira Szekspira 2 – czyli ciąg dalszy”, uczniowie z 4 pomorskich szkół średnich otrzymali pakiet warsztatów pisarskich, interpretacyjnych, z łączenia gatunków literackich i tłumaczeń Szekspira na j. polski. Następnie (przez wakacje) dopisywali sztukom Szekspira dalszy ciąg.

W dniach 01.08-17.08.2019 trwały indywidualne prace jury ekspertów (w składzie: prof. Ewa Nawrocka, Daniel Odija, Michał Pruszak) nad oceną nadesłanych przez młodzież tekstów. Żaden z jurorów nie miał wglądu w dane osobowe, ani miejscowość pochodzenia autorów. Jurorzy nie otrzymali żadnych wskazówek dot. traktowania poszczególnych prac. Wszystkie oceny zostały przyznane anonimowo i bez kontaktu z pozostałymi członkami jury. 18.08.2019 jury spotkało się na końcowe obrady w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

W ogólnej ocenie jury: kilka prac wykazało się dużą pomysłowością. Poziom językowy prac oceniono, jako nieco niższy, niż w poprzedniej edycji projektu. Niezwykle wysoka była ilość błędów zarówno interpunkcyjnych, fleksyjnych, jak i składniowych. Błędy ortograficzne były natomiast rzadkością. Jury zwróciło też uwagę na fakt, że zdecydowana większość prac dotyczy Makbeta. Pojawiła się sugestia, że być może wynika to z mniejszego wysiłku, jaki kosztowało sięgnięcie po tekst już znany ze szkoły, literatury i kultury (w tym filmowej).

Dyskusje i oceny były niemal jednogłośne. Omawiano prace pod względem wszystkich kategorii ocen. Brano pod uwagę w szczególności pomysłowość i poziom językowy.

Ostatecznie wybrano 10 prac zwycięskich. Wśród nich 3 autorkom przyznano dodatkowe wyróżnienia za najwyższe noty i wybijający się poziom.

PRACE ZWYCIĘSKIE ZE SZCZEGÓLNYM WYRÓŻNIENIEM 
(ułożone alfabetycznie)

Helena Drzazgowska (II LO w Słupsku) za pracę Sąd nie-Ostateczny, na podstawie Makbeta. Nagroda za ciekawy pomysł z wprowadzeniem sądu ostatecznego; za wnikliwą analizę relacji Makbeta i Lady Makbet; praca jest dobrze napisana, z wyraźnym morałem dot. wartości etycznych.

Weronika Fiorek (XIX LO w Gdańsku) za pracę pt. Na Olimpie, na podstawie Makbeta. Nagroda za wykazanie się szczególną mądrością i wrażliwością, a także swobodnym poruszaniem się między podstawą szekspirowską a tradycją kultury antycznej. Wyjątkową uwagę zwróciło połączenie postaci Hekate z mitologią bogów olimpijskich.

Marta Gajewska (XVII LO w Gdyni) za pracę pt. Drugie życie, na podstawie Makbeta. Nagroda za ciekawie skonstruowane plany czasowe; ujęcie zła i szatana, jako siły uniwersalnej, a także pokazanie Lady Makbet, w nietypowej i nieczęsto spotykanej roli skrzywdzonej matki.

PRACE ZWYCIĘSKIE
(ułożone alfabetycznie)

Dominika Jankowska (XVII LO w Gdyni) za pracę pt. Narzędzie, na podstawie Makbeta. W opinii jury – mimo, iż tekst nie jest ciągiem dalszym dzieła szekspirowskiego, stanowi ciekawe rozwinięcie fabuły; praca napisana jest sprawnie językowo; w interesujący sposób łączy postać Lady Makbet z folklorem i postaciami czarownic.

Lena Jeżewska (II LO w Słupsku) za pracę pt. Otello. Nagroda za zgrabne połączenie prozy z formułą wierszowaną; niekonwencjonalne przedstawienie postaci szekspirowskich (poszerzenie psychologicznego rysu bohaterów oryginału).

Dominika Odrzywołek (XVII LO w Gdyni) za pracę pt. Dusze, na podstawie Makbeta. Nagroda za analizę treści dramatu przez pryzmat wielogłosu bohaterów i ich odmiennych punktów widzenia na rozgrywającą się tragedię.

Gabriela Stark (II LO w Słupsku) za pracę na podstawie Makbeta (bez tytułu tekstu autorskiego). Nagroda za poruszające stadium problemu zaburzonej komunikacji oraz zwrócenie uwagi na nieusuwalną obecność elementarnego zła, towarzyszącego kategorii władzy.

Zofia Szczudło (XIX LO w Gdańsku) za pracę na podstawie Snu nocy letniej (bez tytułu tekstu autorskiego). Nagroda za odwrócenie znaczeń w spojrzeniu na miłość; za zakończenie, stojące w ciekawej i twórczej kontrze do tez postawionych w sztuce Szekspira.

Natalia Wąsowicz (II LO w Słupsku) za pracę na podstawie Makbeta (bez tytułu tekstu autorskiego). Nagroda za ciekawą przypowieść o wiecznym i wszechobecnym wpływie zła na człowieka oraz za sprawność językową.

Zuzanna Zakrzewska (I LO w Sopocie) za pracę pt. Monolog serca niepoznanego na podstawie Otella. Nagroda za udaną próbę wnikliwego spojrzenia w psychikę bohatera oraz niebanalne zastosowanie tropów szekspirowskich w tekście autorskim.

WSZYSTKIM ZWYCIĘŻCZYNIOM GRATULUJEMY!
Niebawem przyjedziemy do Was z zawodowymi aktorami, którzy
na wieczorkach literackich odczytają Wasze prace przed lokalną publicznością.