U źródeł pieśni: EWA GROCHOWSKA | warsztaty

KRĄG ZIEMI – WARSZTATY ŚPIEWU TRADYCYJNEGO

Zajęcia warsztatowe będą poświęcone stylistyce śpiewu obrzędowego z południowo-wschodniej i/lub centralnej Polski (dobór repertuaru w zależności od stopnia zaawansowania wokalnego grupy), gdzie do dziś zachowały się archaiczne formy muzyczne i żywa pamięć o obrzędach rodzinnych i dorocznych. Pieśni, jakie staną się materiałem do pracy pochodzą z nagrań archiwalnych oraz prowadzonych przeze mnie od kilkunastu lat badań terenowych. Nie zabraknie także pracy nad formami przyśpiewkowymi i pieśniami lirycznymi. Będziemy się koncentrować na cechach stylowych (gwara, tembr, rytmika, zagadnienia intonacyjne, wariantowość melodii, ornamentyka), badać i rozwijać doświadczenie wspólnotowości śpiewu oraz przyglądać się roli indywidualności wokalnej śpiewaczek i śpiewaków w tym procesie.

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z elementami emisji i higieny głosu są dedykowane pracy nad techniką śpiewu tzw. otwartym głosem, charakterystyczną dla kultur tradycyjnych i wspólnot wiejskich. W programie zajęć znajdzie się praca nad emisją głosu, ekspresją głosowo – muzyczną, koordynacją fizyczno – oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk, związanych z formowaniem i artykulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcimy kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych nie tylko w śpiewie, ale także w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy. Zajęcia są nie tylko procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej.

Głównym celem pracy jest przede wszystkim “rozśpiewanie” osób uczestniczących w zajęciach, przygotowanie do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego, zachęta do poznania i zgłębiania walorów swojego głosu oraz poznanie narzędzi pracy do dalszego indywidualnego rozwoju wokalnego.

Oczekiwania wobec uczestników: gotowość do uczenia się “ze słuchu” (bez zapisu nutowego), aktywny udział w ćwiczeniach emisyjnych i fizycznych oraz samodzielną praca poza planowymi godzinami zajęć. Mile widziany jest też dobry humor, odrobina dystansu do siebie samego i przyjazne nastawienie wobec innych uczestników zajęć.

 

EWA GROCHOWSKA
Muzyk, nauczycielka śpiewu tradycyjnego, badaczka tradycji muzycznych wsi polskiej i stylów wokalnych w muzyce tradycyjnej Europy Środkowo – Wschodniej.
Związana obecnie m.in. z zespołem „Tęgie Chłopy” (muzyka Kielecczyzny), zespołem wokalnym „Warszawa Wschodnia”, zespołem „Z Lasu” (tradycje śpiewacze Polesia ukraińskiego i białoruskiego). Prowadzi także własny Zespół Śpiewaczy, specjalizujący się w śpiewie obrzędowym, który zajmuje szczególne miejsce w jej praktyce śpiewaczej oraz działalności badawczej i artystycznej.
Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. Umiejętności w tym zakresie doskonali od 1999 r. Rozpoczynała pracę pod kierunkiem wybitnych specjalistów (folklorystów i etnomuzykologów – praktyków) z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Za najcenniejsze w tym obszarze uważa doświadczenia zdobywane podczas nauki u najlepszych nauczycielek tego stylu, czyli wiejskich śpiewaczek najstarszego pokolenia w Polsce (Mazowsze, Małopolska Północna, Kielecczyzna, Lubelszczyzna) i na Ukrainie (Polesie Równieńskie).
W swojej pracy i praktyce wykonawczej poszukuje także odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpiewanie jest tak ważnym, intensywnym i głębokim doświadczeniem indywidualnym i wspólnotowym.
Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów edukacyjnych i artystycznych poświęconych nauce, rekonstrukcji i wykonawstwu polskiej muzyki tradycyjnej.
W latach 2001- 2013 była uczennicą wybitnego skrzypka ludowego Jana Gacy z Przystałowic Małych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 i 2014 r. Doktor nauk humanistycznych.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W TEATRZE W OKNIE:
20 października (piątek) | 18:00-22:00, w trakcie przerwa
21 października (sobota) | 11:00-16:00, w trakcie przerwa
22 października (niedziela) | 11:00-16:00, w trakcie przerwa

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Obowiązują ZAPISY: teatrwoknie@ftg.pl, 58 322 04 14.

 

UWAGA! Zgłoszone osoby muszą zadeklarować uczestnictwo w całości wybranego przez siebie warsztatu, czyli przez pełne 3 dni!

U ŹRÓDEŁ PIEŚNI
Śpiew to przestrzeń wyrażania myśli i rozumienia świata. Pieśni tradycyjne zaskakują swoją ponadczasowością, dzięki czemu przeżywają prawdziwy renesans, ciesząc się rosnącym zainteresowaniem w różnych zakątkach globu. Wpisujemy się w ten nurt, sięgając do polskich korzeni – projekt U źródeł pieśni ma na celu promowanie pieśni tradycyjnych w uwspółcześnionych aranżacjach poprzez realizację koncertów na scenie zewnętrznej Teatru w Oknie oraz warsztatów śpiewu. Chcemy propagować doskonałe przykłady inspirowania się polskimi pieśniami i muzyką dawną przez zespoły wydobywające z nich współczesne elementy, eksperymentujące z brzmieniami i łączące różne gatunki muzyczne. Zaproszeni przez nas eksperci poprowadzą warsztaty polskich pieśni tradycyjnych i śpiewu „otwartym głosem” w oparciu o materiał pieśniarski z różnych rejonów Polski.

Organizator: Teatr w Oknie, Fundacja Theatrum Gedanense
Patner: Gdański Teatr Szekspirowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.