THOMAS BERNHARD PO POLSKU | spotkanie literackie | Tydzień Austriacki

Z tłumaczką Sławą Lisiecką rozmawia Adam Lipszyc

Bernhard jest dziś w Polsce pisarzem nieźle rozpoznanym. Na polski przełożono wszystkie jego powieści, szereg nowel i większość jego najistotniejszych utworów dramatycznych.

Nadszedł czas pogłębionej lektury tego niezwykłego dzieła, która nie sprowadzałaby go do kilku wyświechtanych frazesów. Dyskusja dotyczyć będzie takich właśnie, niewydeptanych dróg interpretacji. Okazją do spotkania będzie publikacja polskiego przekładu trzech „dramoletek” Bernharda (wyd. Od Do, tł. Sława Lisiecka) i planowane wznowienie jego debiutanckiej powieści Mróz (Czytelnik, luty 2020, tł. Sławomir Błaut).