Kornelijus Platelis | spotkania z literaturą litewską | Tydzień Litewski

Spotkanie z litewskim poetą Kornelijusem Platelisem i jego tłumaczem Adamem Pomorskim i prezentacja tomiku wierszy Oda na pękniętą wazę i inne wiersze

 

Zbiór wierszy Oda na pękniętą wazę… to specjalnie wyselekcjonowany do polskiego wydania poetycki dorobek Kornelijusa Platelisa. Obejmuje on ponad trzydzieści pięć lat twórczości czołowego litewskiego poety, poczynając od debiutanckiego tomiku Słowa i dni z 1980 roku, kończąc na jego ostatnim, nagradzanym tomie Zjawiska krasowe z 2010 roku. Dzięki znakomitym tłumaczom, Adamowi Pomorskiemu i Rasie Rimickaitė, dostajemy szansę poznania szerokiego spektrum jego kontrastowej, ironicznej i głęboko erudycyjnej poezji, czerpiącej zarówno z kanonu światowego, jak i z tradycji litewskiego modernizmu.

Kornelijus Platelis (1951) to jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów litewskich, tłumacz i eseista. Wydał dotychczas dziewięć zbiorów poetyckich. Opublikował dwa tomy esejów o ekologii kultury i poezji (1989 i 2011). Tłumaczył z angielskiego dzieła takich autorów jak T.S. Eliot, Seamus Heaney, Ezra Pound, John Keats, E.E. Cummings, Ted Hughes; z polskiego poezje Naruszewicza, Mickiewicza, Miłosza i Szymborskiej. W roku 2002 dorobek Platelisa uhonorowany został Litewską Nagrodą Narodową w dziedzinie kultury i sztuki.

Adam Pomorski (1956) – tłumacz, eseista, historyk idei. Jest Prezesem Polskiego PEN Clubu, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jako tłumacz debiutował w roku 1975. Publikuje przekłady z rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego, ukraińskiego oraz litewskiego.


Tydzień Litewski organizowany przez Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundację Theatrum Gedanense odbywa się dzięki współpracy z Attache Kulturalną Republiki Litewskiej oraz Litewskim Instytutem Kultury.

Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej oraz Rada Kultury Litwy.

Tydzień Litewski został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.