Polsko – niemiecki koncert Stowarzyszenia młodych muzyków | Tydzień Niemiecki

Polsko – niemiecki koncert młodych muzyków pod dyrekcją Macieja Ziemskiego.

Wystąpią młodzi artyści z Bremy, wyszkoleni przez stowarzyszenie Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen e.V. oraz reprezentanci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a także oraz kilku gdańskich szkół muzycznych.

Przygotowanie merytoryczne koncertu jest dziełem Przewodniczącego Stowarzyszenia Młodych Muzyków Macieja Ziemskiego.