NA SKRZYŻOWANIU WICHRÓW | film | Tydzień Estoński

Obsypane nagrodami na festiwalach filmowych świadectwo niezłomności w nieludzkich warunkach syberyjskich obozów.

Reżyseria: Martti Helde
Czas trwania: 1H30

II wojna światowa nie zdążyła jeszcze przejść do historii, a w Europie już zmienia się geopolityczny ład. Kraje bałtyckie zostają wcielone do ZSRR. Dla rdzennych mieszkańców Estonii rozpoczyna się dramat masowych wywózek na Syberię. Wśród ponad czterdziestu tysięcy wysiedleńców jest Erna, matka małej dziewczynki, rozdzielona ze swoim mężem – wojskowym. To jej historię oglądamy na ekranie.

Historię pisaną mrozem, głodem, upokorzeniami i pracą ponad ludzkie siły. Jednak mimo tych okrutnych warunków Erna nigdy nie straciła wiary w to, że uda jej się wrócić do ojczyzny i odnaleźć ukochanego. Przez piętnaście lat w obozie nie udało się jej złamać. Kobieta pozostała niezłomna i przekonana o swojej wolności.

Scenariusz „Na skrzyżowaniu wichrów” oparty został na listach i pamiętnikach pisanych przez Ernę. Film jest świadectwem jej postawy i hołdem złożonym tysiącom wysiedleńców.

 

Prasa o filmie:

“Reżyser oferuje nam wizualną ucztę.” – Małgorzata Czop, Kino Active

“Obraz o niezwykłej artystycznej sile rażenia.” – Krzysztof Osica, Filmaster

“Obraz zapadający w pamięć, niemożliwy do podrobienia, naraz plastyczny, literacki, oryginalny. W mojej ocenie 10/10.” – Fotel przy kominku

“Requiem dla mieszkańców krajów bałtyckich.” – Alissa Simon, Variety