LITERATURA AUSTRIACKA NA KOZETCE | spotkanie literackie | Tydzień Austriacki

Rozmowa z Adamem Lipszycem i Ewą Modzelewską-Kossowską

Przynajmniej od czasu Roberta Musila literatura austriacka znana jest z radykalnego spojrzenia na relacje międzyludzkie, świat społeczno-polityczny oraz zafałszowania i pułapki ukryte w samym medium języka. To spojrzenie wchodzi w fascynującą interferencję z perspektywą krytyczną, która również wywodzi się z Austrii, a mianowicie z teorią psychoanalityczną. Dyskusja dotyczyć będzie tego nader owocnego, choć czasem wysoce nieoczywistego spotkania literatury austriackiej z dziedzictwem Zygmunta Freuda.

prowadzenie: dr Monika Żółkoś