KOBIETOSTAN. Chór na jedną aktorkę

Kobietostan to projekt o kobietach i dla kobiet, tworzony przez kobiety w odpowiedzi na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych.

Kobietostan. Chór na jedną aktorkę Kolektywu Kobietostan jest artystyczną próbą skupienia polifonii głosów niesłyszalnych w głosie jednej aktorki – reprezentantki społecznego sumienia. Głos-aktorka niczym przewodniczka chóru w tragedii greckiej staje się komentatorką życia i wyśpiewuje pieśń o zbiorowej tęsknocie za lepszym światem. Jest nauczycielką mówienia dla nieumiejących mówić, dla niemających miejsca w społeczeństwie, dla zbiorowości kobiecego wykluczenia.

Na scenie wykreowane zostaje utopijne państwo, funkcjonujące w alternatywnej rzeczywistości, czyli tytułowy Kobietostan – miejsce wyśnione, w którym prawo ustanawiają kobiety. W tej przestrzeni aktorka, królowa-matka Kobietostanu, która nosi w sobie wszystkie niewypowiedziane historie, bierze odpowiedzialność za wydanie ich na świat, za nadanie im znaczenia.

Tekst spektaklu powstał w oparciu o rozmowy z kobietami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Fundacji Opieka i Troska, prowadzone przez Agnieszkę Bresler od roku 2016 w ramach projektu Kobietostan.

Projekt ten wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych, propagując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną.

wykonanie: Agnieszka Bresler
reżyseria: Joanna Lewicka
dramaturgia: Magdalena Mróz

wideo: Maria Porzyc
Kostium i scenografia: El Bruzda
zdjęcia: Paulina Anna Galanciak, Magdalena Mądra

Spektakl jest częścią cyklu: Dziewczynka | Kobieta | Matka odbywającego się w dniach 25-27 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, wpisującego się w obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.

Pozostałe wydarzenia w ramach cyklu:

Dziewczynki

Projekt Matka