Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)

26 Festiwal Szekspirowski plakat John Stanisci26. Festiwal Szekspirowski

AWANTURA W CHIOGGI – komedia

AWANTURA W CHIOGGI – komedia

AWANTURA W CHIOGGI – komedia

HEAD DOWN/GŁOWĄ W DÓŁ – peformance / instalacja