Wesołe Kumoszki z Windsoru, spektakl komediowy w Teatrze SzekspirowskimWesołe kumoszki z Windsoru | spektakl komediowy

MonoTeatr: PRZYJ DZIEWCZYNO PRZYJ | TwO

MonoTeatr: FAL/STAFF | TwO

TĘSKNOTA, wg Antoniego Czechowa | spektakl dyplomowy