Bezradność filozofa III: Spustoszony Świat

Bezradność filozofa | Jerzy Limon/Prospero

Człowiek teatru i literatury – dorobek Jerzego Limona we wspomnieniach artystów, reżyserów i akademików | międzynarodowe spotkanie

Wesołe Kumoszki z Windsoru, spektakl komediowy w Teatrze SzekspirowskimWESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU | spektakl komediowy

Wesołe Kumoszki z Windsoru, spektakl komediowy w Teatrze SzekspirowskimWESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU | spektakl komediowy

Bezradność filozofa | Spotkanie drugie: Zemsta i sprawiedliwość

Wymurzanie wolności | spektakl plenerowy

Prezentacja rejestracji “H.” J. Klaty i dyskusja o wolności