WOKÓŁ SZEKSPIRA | Andrzej Seweryn | monodram

Pro Forma – spektakl improwizowany | TwO

SIŁA PRZYZWYCZAJENIA | spektakl | Tydzień Austriacki

WSKAZÓWKI DLA PODDANYCH (Nuhikun) | Tydzień Japoński

MRÓZ | spektakl | Tydzień Austriacki