Żywie Biełaruś! | film | Tydzień Białoruski

Kino Szekspir | Romeo i Julia reż. Franco Zeffirelli (1968)

Kino Szekspir | Hamlet reż. Michael Almereyda (2000)

Lubow – miłość po rosyjsku | film dokumentalny w IKM | Tydzień Białoruski

Made in BY | film dokumentalny w IKM | Tydzień Białoruski

Summa | film dokumentalny w IKM | Tydzień Białoruski

Kino Szekspir | Hamlet reż. Laurence Olivier (1948)

NA SKRZYŻOWANIU WICHRÓW | film | Tydzień Estoński