Kantor_Tropy: ON A SUNNY DAY

Kantor_Tropy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, dzień drugi:

 

18:00 – wernisaż wystawy zdjęć Mariusza Kubielasa pt. U Schulza – Manekinada

19:00 – premiera spektaklu Kantor_Tropy: ON A SUNNY DAY, chor. Saburo Teshigawara/Karas

Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek. Rezerwacja:  on-line, w kasie, mailowo, telefonicznie.

20:30 – prezentacja filmu tadeusz.kantor@europa.pl, reż. Krzysztof Miklaszewski

21:00 – spotkanie z artystami tworzącymi projekt Kantor_Tropy oraz Mariuszem Kubielasem

SUBSTANCE
Saburo Teshigawara i Rihoko Satoh fot. Bengt Wanselius

Kantor_Tropy: ON A SUNNY DAY

Amareya Theatre & Guests
Saburo Teshigawara/Karas (Japonia)

Koncept i reżyseria: Saburo Teshigawara
Choreografia: Saburo Teshigawara
Wykonanie: Saburo Teshigawara, Rihoko Sato, Katarzyna Pastuszak, Agnieszka Kamińska, Aleksandra Śliwińska
Asystent choreografa: Rihoko Sato, Katarzyna Pastuszak
Scenografia: Saburo Teshigawara
Reżyseria świateł: Saburo Teshigawara
Muzyka: Joanna Duda, Saburo Teshigawara
Asystent ds. oświetlenia: Hiroki Shimizu
Garderoby/asystent produkcji: Eri Wanikawa
Koprodukcja: Misako Ueda – Theatre X (Tokio), KARAS, EPIDEMIC (Richard Castelli, Florence Berthaud, Chara Skiadelli, Claire Dugot)

Premiera: 29.10.2015, Gdański Teatr Szekspirowski

Kantor_Tropy: ON A SUNNY DAY to koprodukcja stworzona przez Amareya Theatre & Guests we współpracy z wybitnym japońskim choreografem Saburo Teshigawarą. Spektakl inspirowany jest twórczością Tadeusza Kantora i ma na celu wydobycie i nowe odczytanie „śladów” pozostawionych przez tego niezwykłego twórcę. Kolejne prezentacje spektaklu odbędą się w Cricotece (Kraków) w ramach projektu Maszyna choreograficzna (kurator: Anna Królica) i w Theatre X w Tokio w ramach festiwalu Tadeusz Kantor GoEnNen Performance Festival 2015 pod dyrekcją Misako Uedy. Spektakl w choreografii Saburo Teshigawary stanowi jedną z dwóch polsko-japońskich produkcji realizowanych w ramach projektu Kantor_Tropy.

Kantor sprawia, że myślę o kimś całkowicie przemoczonym od deszczu. Schulz sprawia, że myślę o kimś, kto patrzy w słońce, które wyszło zaraz po deszczu.
Ale nikt nie wie, kiedy przyjdzie słoneczny dzień.
Może dlatego, że ciała obu tych osób już są jak deszcz.
Te ciała są upadkiem, nie dosłownie, ale fizycznie.
Twój wewnętrzny deszcz nieustannie pada z jakiejś nieskończenie ogromnej wysokości.
I nawet jeśli na zewnątrz jest słonecznie, ci ludzie są wiecznie przemoczeni, bo wewnątrz nich ciągle pada.

Saburo Teshigawara

Honorowy patronat Ambasady Japonii w Polsce.

Projekt Kantor_Tropy realizowany jest w ramach stypendium Młoda Polska 2015 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Cykl fotograficzny U Schulza – Manekinada to rezultat eksperymentu artystycznego, zainspirowanego twórczością literacką i plastyczną polsko żydowskiego artysty z Drohobycza. Swój, zainicjowany w 2004 r. projekt, Mariusz Kubielas kontynuuje od 2009 r. wraz z grupą modeli-aktorów, inscenizując i utrwalając na kliszy fotograficznej sceny z pogranicza performance i pantomimy, przypominające zatrzymane kadry z filmu niemego. Poetyckie, czarno-białe wizje z jednej strony ewokują aurę nie istniejącej już polsko-żydowsko-ukraińskiej rzeczywistości miasta Drohobycz sprzed II wojny światowej, z drugiej zaś odzwierciedlają dynamikę kolektywnych działań w trakcie złożonego procesu twórczego. Do wykonania tych fotografii, poprzedzonych żmudnymi studiami światła, potrzeba od kilku ujęć do kilku rolek filmu fotograficznego. Efekty specjalne uzyskane są bez użycia obróbki cyfrowej. Ten transmedialny projekt, na który składają się także fragmenty prozy Schulza i metaforyczne tytuły prac, służy aktywizacji międzynarodowego i ponadgeneracyjnego dyskursu o wspólnej przeszłości i przyszłości multikulturalnego i multikonfesjonalnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. Fotografie Mariusza Kubielasa dzięki swej specyficznej aurze i magicznemu oświetleniu wywołują oprócz głębokich refleksji także „Efekt zaproszenia do wejścia w obraz“.

Organizacja wystawy M. Kubielasa: The Commerce Ltd. – Ewa Popiołek – Prezes Zarządu

kantor loga copy