+HANZA | koncert | Tydzień Niemiecki

MUZYKA OKOLICZNOŚCIOWA MIAST HANZEATYCKICH

W siedemnastym wieku muzyka była nie tylko rozrywką, ale stanowiła istotne medium w komunikacji społecznej. Towarzyszyła, a czasami wręcz współtworzyła ważne wydarzenia w otoczeniu prywatnym, jak również w przestrzeni publicznej. W hanzeatyckich miastach muzyka nadawała rangę uroczystościom i była elementem prestiżu.

W trakcie koncertu we franciszkańskim Kościele Św. Trójcy w Gdańsku będziemy mogli posłuchać muzyki uroczystej w wykonaniu zespołu Hanza Ensemble pod kierunkiem Manfreda Cordesa w konwencji HIP (historically informed performance – wykonawstwo historyczne). Podczas tego wieczoru przeniesiemy się w czasie do siedemnastego wieku i poczujemy atmosferę wielkich uroczystości tamtego okresu.

Koncert odbywa się w ramach festiwalu ORGANy Plus+2021 Jesień: Jubileusze, dyrygent: Manfred Cordes