Hamlet i kobiety jego życia

Hamlet i kobiety jego życia | wykład | Tydzień Chiński

Zapraszamy na otwarty wykład Hamlet i kobiety jego życia, będący wprowadzeniem do spektaklu Ja, Hamlet, który poprowadzi Anna Ratkiewicz–Syrek, Kierownik Działu Edukacji GTS, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykład przybliży tematykę Szekspirowskiego dramatu – tym razem z perspektywy feministycznej. Będzie to próba analizy relacji łączących Hamleta z dwiema najważniejszymi kobietami w jego życiu – matką (królowa Gertruda) oraz ukochaną (Ofelia). Zostaną przypomniane kluczowe sceny dramatu, w których te postaci występują, na przykładzie wybranych filmowych adaptacji sztuk Szekspira zrealizowanych na przestrzeni stu lat.