Festyn węgierski - turystyka, tradycje świąteczne, muzyka ludowa, potrawy regionalne, warsztaty kulinarne dla dzieci - sobota 2 grudnia, Teatr Szekspirowski

MAGYAR PIKNIK | Tydzień Węgierski

FESTYN pełen atrakcji

  • warsztaty kulinarne dla dzieci
  • potrawy regionalne
  • węgierskie tradycje świąteczne – degustacja potraw regionalnych i węgierskiego wina
  • spotkanie z przewodniczką Mártą Éles o turystyce i miejscach wartych odwiedzenia na Węgrzech
  • koncert zespołu KOBZOS
  • możliwość zakupu węgierskich przysmaków oraz wina

 

TRZY ZŁOTE JABŁKA. WĘGIERSKIE PIEŚNI ŚWIĄTECZNE

Prezentowane na koncercie pieśni z towarzyszeniem kobozu powiązane są w cykl ułożony z wielkich świąt roku. Pieśni te były nie tylko śpiewane podczas liturgii, ale również w domu. Większość z wykonywanych dziś pieśni wywodzi się z tradycji mołdawskich Czangów (Czangowie to Węgrzy, którzy żyją w części Mołdawii należącej dziś do Rumunii), gdyż węgierskie pieśni religijne przetrwały w ich dawnej, pierwotnej formie głównie w tym regionie – kultura tej grupy etnicznej zachowała niemal niezmienione cechy i elementy średniowiecznej muzyki europejskiej. Nasz sposób wykonywania pieśni zachowuje w zasadzie ich autentyczny kształt, choć niektóre z nich zostały zaaranżowane przez muzyków. Kompilacja zatytułowana „Trzy złote jabłka” pokrywa się z cyklem wielkich chrześcijańskich świąt, od Adwentu i Narodzenia do Zesłania Ducha Świętego. Sam zaś tytuł nawiązuje do trzech największych uroczystości: Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Pięćdziesiątnicy.

Zespół muzyki tradycyjnej KOBZOS został założony w roku 2006 i początkowo wykonywał głównie węgierskie pieśni religijne z akompaniamentem instrumentów. Repertuar poszerzał się stopniowo, a dziś poza pieśniami religijnymi zespół wykonuje muzykę z różnych regionów Węgier, prowadzi warsztaty taneczne (Domy Tańca) zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, rozmaite zajęcia dla dzieci, a także koncerty muzyki dawnej oparte na muzycznych tematach średniowiecznej Europy. Członkowie zespołu, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie, są laureatami licznych nagród, m.in. Nagrody Młodych Mistrzów Muzyki Ludowej, „Nagrody Bezeredj” Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury, Nagrody im. Beli Bartoka czy Węgierskiej Nagrody Sztuki.

zespół KOBZOS:
Andrea Navratil – śpiew
László Demeter – śpiew, koboz