Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika | dzień 2

for English see HERE

PROGRAM i Book of Abstracts – Dzień 1
PROGRAM i Book of Abstracts – Dzień 2

28 V 2022

STREAMING ONLINE w języku polskim

STREAMING ONLINE in English

10.00–12.00

NARRACJE. Twórczość literacka Jerzego Limona / NARRATIVES: Jerzy Limon’s Literary Oeuvre

Jerzy Limon był nie tylko historykiem i teoretykiem teatru, tłumaczem i eseistą, ale także konstruktorem fikcyjnych fabuł. Przestrzenią, w której rozgrywają się wydarzenia opisane w Münchhauseniadzie (1980), Kaszubskiej Madonnie (1986), Wielorybie (1998) i Koncercie Wielkiej Niedźwiedzicy (1999) są ukochane Kaszuby Limona, natomiast czas tych niezwykłych utworów rozciągnięty jest na wiele stuleci i podlega niezwykłej kreacji. Historia w tych dziełach miesza się z fikcją apokryfu, a pamięć z autorską fantazją. Granice pisarstwa Limona wyznacza wyobraźnia, a stosunek do świata określają ciekawość, zachwyt, ale też świadomość zła wpisanego w naturę człowieka. Przeniknięta humorem i empatią twórczość literacka Jerzego Limona prowadzi do pogodzenia ze światem – ma charakter wielkiej konsolacji.

paneliści / panelists

 •  Artur Blaim, UG Gdańsk
 • Małgorzata Jankowska, UAM Poznań
 • Jacek Kopciński, IBL PAN Warszawa
 • Zbigniew Majchrowski, UG Gdańsk
 • Marek Wilczyński, UW Warszawa
 • moderator: Stanisław Rosiek, UG Gdańsk

Przerwa kawowa / coffee break

12.30–13.00

Odczytanie fragmentów prozy Jerzego Limona. Tłumaczenie i wykonanie: David Malcolm  / Reading from Jerzy Limon’s prose. Translation and performance: David Malcolm

13.00–15.00

TRANSLACJE. Przekłady dramaturgii dawnej i współczesnej Jerzego Limona / TRANSLATIONS: Jerzy Limon’s Translations of Elizabethan and Contemporary Drama

Sztuki Williama Szekspira, które Jerzy Limon przełożył na język polski wspólnie z Władysławem Zawistowskim (Trojlus i Kressyda oraz Antoniusz i Kleopatra) wyróżnia nie tylko umiejętność powiązania czytelnych znaczeń z rygorami rytmicznego odpowiednika białego wiersza w polszczyźnie, ale także lekkość tonu, pomysłowość oraz dowcip płynące z dogłębnej znajomości erotycznych gier słownych Szekspira. Podobnie rzecz się ma z mistrzowskimi przekładami na język polski Arkadii, Wynalazku miłości oraz Artysty schodzącego po schodach Toma Stopparda, gdzie na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczne dla dramatopisarza – jak również dla tłumacza – połączenie nieskrępowanej żartobliwości z pogłębioną refleksją nad naturą medium teatru, a także pełna świadomość przynależności do kultury europejskiej.

paneliści / panelists:

 •  Anna Cetera-Włodarczyk, UW Warszawa
 •  David Malcolm, SWPS Warszawa
 •  Władysław Zawistowski, Gdańsk
 •  moderator: Małgorzata Grzegorzewska, UW Warszawa

Przerwa obiadowa / lunch break

16.00–18.00

AKCJE. Festiwal Szekspirowski i inne performanse Jerzego Limona / ACTIONS: The Shakespeare Festival and Other Performances by Jerzy Limon

Jerzy Limon spełnił swoje marzenie, wznosząc Gdański Teatr Szekspirowski niemal w tym samym miejscu, w którym od początków XVII wieku stała tzw. Szkoła Fechtunku, gdzie angielscy aktorzy występowali przed gdańskimi mieszczanami. Połączył tym samym badania naukowe z działalnością o bardziej praktycznym charakterze – najpierw przekopując się przez archiwa, aby poznać historię Szkoły Fechtunku oraz itineraria angielskich aktorów w Europie Północnej, a następnie umiejscawiając nową/starą instytucję na kulturalnej mapie Gdańska, Polski i świata. Powstała wyjątkowa przestrzeń, w której odbywają się różnorodne wydarzenia kulturalne, w tym doceniany przez krytyków Gdański Festiwal Szekspirowski. Jerzy Limon, przedsiębiorca teatralny i wizjoner, był także inicjatorem – a wielokrotnie także współautorem – rozlicznych projektów artystycznych.

paneliści / panelists:

 •  Nicoleta Cinpoeş, University of Worcester, Wielka Brytania
 • Robert Florczak, ASP Gdańsk
 •  Javor Gardev, Sofia, Bułgaria
 •  Justyna Limon, FTG Gdańsk
 •  Phillip Parr, Parrabbola, York International Shakespeare Festival, Wielka Brytania
 •  moderator: Katarzyna Pastuszak, UG Gdańsk

18:30–19.30

„Music for a while”  – concert

Personel:

 • Magdalena Gruszczyńska – sopran / soprno
 • Ireneusz Wojtczak – saksofony, klarnet, flet, elektronika / saxophones, clarinet, flute, electronics
 • Tomasz Ziętek – trąbka, elektronika / trumpet, electronic
 • Mikołaj Wojtczak – gitara, teksty /  guitar, lyrics
 • David Malcolm – recytacja / recitation

Organizatorzy:

Honorowy Patronat:

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

Współorganizatorzy:

Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Patronat Medialny:

Trójmiasto.pl, Gdańsk.pl, Miesięcznik „Teatr”, Gazeta Wyborcza, Zawsze Pomorze, Prestiż Magazyn Trójmiejski, Polsat Gdańsk, Radio TOK FM

Sponsorzy: