TwO: Ciało plastyczne – warsztat teatralny

Prowadzenie: Maria Bohdziewicz

Podczas warsztatu, skupiać się będziemy na aspekcie ciała jako najistotniejszym czynniku determinującym pracę aktora. Będziemy badać jego możliwości i ograniczenia, pracować nad jego plastycznością za pomocą treningu i ćwiczeń aktorskich oraz wyobraźni. Będziemy dyscyplinować je, kontrolować, jak i uwalniać w tańcu, uczyć się świadomego posługiwania się nim, z dbałością o jakość ruchu, aby ciało nie stanowiło przeszkody a stało się partnerem w pracy aktorskiej. Uczestnicy otrzymają narzędzia niezbędne zarówno do pracy indywidualnej, jak i partnerskiej oraz grupowej, które jednocześnie stanowią podstawę w budowaniu struktur teatralnych.