Bezradność filozofa III: Spustoszony Świat

Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle

– Coś jest nie tak z naszym światem. Bardzo nie tak. Wielu z nas ma poczucie, że otacza nas coraz większe spustoszenie. Wszystko, co wydawało się fundamentem, pewnikiem, niekwestionowaną wartością, zostaje zbanalizowane, obśmiane, zbrukane, skłamane… – mówi Piotr Augustyniak, kurator cyklu „Bezradność filozofa”.
W ślad za tą tezą stawiamy pytania: Czy da się żyć w poczuciu spustoszenia? Czy jest ono uczciwe? A może świat da się uratować? Czy też jest już za późno i trzeba ratować tylko siebie? Ale w jaki sposób? Protestując i działając, czy wewnętrznie emigrując? A może ulegamy czarnowidztwu i propagandzie katastrofy? A szansa na odrodzenie i pełnię życia czeka na nas w każdej chwili?

W otchłań tych pytań i prób odpowiedzi na nie poprowadzi nas Szekspirowski „Hamlet”.
Gościem Piotra Augustyniaka w trzecim już spotkaniu cyklu „Bezradność filozofa, Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle” będzie filozof Zbigniew Mikołejko. Spotkanie odbędzie się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i będzie transmitowane na żywo na kanałach: YouTube oraz na Facebook.

_________________

Zbigniew Mikołejko – polski filozof religii, historyk religii, eseista, poeta, pedagog. Kierownik Zakładu Badań nad Religią i profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 1986 doktoryzował się w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1895–1918). Habilitował się tamże w 1999 na podstawie monografii „Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy.” Członek Amerykańskiej Akademii w Rzymie (1996), profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa (2001–2011), wykładał również filozofię i logikę w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, a także wstęp do wiedzy o religii na Podyplomowym Studium Wiedzy o Kulturze przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W 2014 odznaczony został srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Opublikował ponad 800 tekstów, z których wiele wydanych zostało w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. Autor licznych publikacji, m.in. „Żywoty świętych poprawione” (2001 rok), za które otrzymał Nagrodę Księgarzy „Warszawska Premiera Literacka”, „We władzy wisielca” – t. 1: „Z dziejów wyobraźni Zachodu” (2012) oraz t. 2: „Ciemne moce, okrutne liturgie” (2014) – pierwszy tom uznany za Najlepszą Książkę Popularnonaukową 2013 roku podczas XVII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej. Ostatnio wydał: „Żywoty świętych poprawione ponownie” (2017), „Między zbawieniem a Smoleńskiem. Studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat” (2017) oraz „Prowincje ciemności. Eseje przygodne” (2018).Opatrzył posłowiem lub wstępem dzieła wybitnych teologów, filozofów i historyków – Karen Armstrong, XIV Dalajlamy, Eugena Drewermanna, Hansa Künga, Jacques’a Le Goffa, Margaret Starbird – jak również głośnych powieści o tematyce religijnej (np. jest autorem posłowia do „Kodu Leonarda” Dana Browna).Publikował ponadto m.in. na łamach „Borussii”, „Czasu Kultury”, „Dialogu”, „Edukacji Filozoficznej”, „Etyki”, „Gazety Wyborczej”, „Kontekstów”, „Literatury na Świecie”, „Newsweeka”, „Nowych Książek”, „Polityki”, „Przeglądu Filozoficznego”, „Przeglądu Politycznego”, „ResPubliki Nowej”, „Rzeczpospolitej”, „La Sicilia”, „Społeczeństwa Otwartego”, „Studiów Religioznawczych”, „Twórczości”, „Tygodnika Powszechnego”, „Uncaptive Minds”, „Więzi”, „Znaku”. Jest współautorem wszystkich monograficznych tomów serii „Punkt po Punkcie”, wydawanych przez gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Piotr Augustyniak – filozof, eseista i tłumacz, profesor w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem „Homo polacus. Eseje o polskiej duszy” (2015). Ostatnio opublikował „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła” (2019) oraz „Jezus Niechrystus” (2021). Publikuje w „Kronosie”, „Przeglądzie Politycznym” i „Znaku”. Mieszka w Krakowie. Jest kuratorem cyklu „Bezradność filozofa” w GTS.