SZTUCZNOŚĆ SZTUKI: wykłady o sztuce współczesnej | TwO

Teatr w Oknie oraz Fundacja Theatrum Gedanense zapraszają na cykl wykładów online prowadzonych przez dr Huberta Bilewicza pt. SZTUCZNOŚĆ SZTUKI: wykłady o sztuce współczesnej. Dwa pierwsze wykłady (nie)prawdziwe i (nie)zwykłe odbyły się w maju (18.05) i czerwcu (8.06). Teraz czas na spotkanie trzecie 13 lipca i czwarte 10 sierpnia. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18:00.

Łącznie, w ramach cyklu, zaplanowanych jest 8 spotkań o następującej tematyce:
(nie)prawdziwe
(nie)zwykłe
(nie)wypowiadalne
(nie)bezpieczne
(nie)piękne
(nie)oczywiste
(nie)trwałe
(nie)skończone
Daty kolejnych wykładów podamy w późniejszym terminie.

 

Co właściwie sprawia, że dzisiejsza sztuka jest tak odmienna, tak pociągająca? – można by
zapytać parafrazując jednego z artystów. W sztuce – podobno – marzenia stają się
rzeczywistością, zaś artyści powszechnie próbują – jak mówił Witkacy – zdziwić siebie, gdyż
zdziwienie drugich jest tylko ubocznym skutkiem. Sztuka współczesna zwodzi, a jednocześnie
uwodzi… André Malraux postrzegał dzieła sztuki jako nadprzyrodzone, nierzeczywiste i
ponadczasowe, co nie wyklucza przecież przekonania Gorgiasza, że jej istota polega na
swoistym oszukiwaniu, gdzie to oszukujący mają rację, a dający się oszukać są mądrzejsi.

Na comiesięcznych spotkaniach przyjrzymy się raczej poszczególnym dziełom i niektórym
zjawiskom, próbując mówić o nich nie siląc się na fałszywy obiektywizm ani nie żywiąc
złudzeń co do wycinkowości, niekompletności i subiektywności wyborów. Współczesna
sztuka jest problematyczna. W większym stopniu kwestionuje niż respektuje, bardziej
dekonstruuje, niż utwierdza. Najczęściej jej odbiorowi towarzyszy dezorientacja oraz
zmieszanie. Oskarża się ją o niezrozumiałość, zaś artystów o zarozumiałość. Trzeba się temu
przyjrzeć bez uprzedzeń. Świat sztuki jest bowiem mozaikowo zróżnicowany, niesłychanie
pluralistyczny, o dawno zamazanych granicach, coraz bardziej zacierających się bądź po
prostu niejasnych kryteriach, przepełniony powszechną niepewnością oraz narastającą
frustracją zarówno twórców, jak i odbiorców – wyjaśnia Hubert Bilewicz.

Celem spotkań jest ujawnienie istotnych kwestii oraz postawienie kolejnych pytań.
Jednoznacznych i wyczerpujących odpowiedzi oraz gotowych recept proszę się nie
spodziewać! Co do mnie, nie lękam się sztuki i nie mam żadnych przesądów… mógłbym
powtórzyć za Apollinairem. Niemniej zapraszam na wykłady również tych, którzy się jej
lękają. Uprzedzam jednak, że spotkania z nią to nie czasoumilacze oraz uczciwie
przestrzegam: Uważaj wychodząc z własnych snów. Możesz się znaleźć w cudzych.

 

Hubert Bilewicz pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego;
jest też wykładowcą gdańskiej ASP. Badawczo zajmuje się sztuką nowoczesną (zwłaszcza
historią architektury i dizajnu). Interesują go różne (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania
sztuki. Od lat zajmuje się popularyzacją sztuki współczesnej.

 

18.05.2020 | godz. 18:00
spotkanie pierwsze: (NIE)PRAWDZIWE

Prawda sztuki opiera się na paradoksie; naśladując rzeczywistość, jednocześnie ją zdradza.
Mowa będzie o mimetyzmie, mamieniu wzroku, fikcjonalności sztuki, artystycznych grach z
rzeczywistością i grach z widzem. Na wykładzie zaprezentowane zostaną m.in. prace Piotra
Uklańskiego, Olafura Eliassona, Joanny Rajkowskiej.

Spotkanie ma charakter bezpłatny i odbędzie się on-line. Liczba uczestników/połączeń jest ograniczona. Link i szczegółowe zasady uczestnictwa umieścimy w dniu wydarzenia na stronie: https://www.facebook.com/events/702528980281303/
(dla osób nieposiadających konta na Facebooku informacja również będzie widoczna)

 

8.06.2020 | godz. 18:00
spotkanie drugie: (NIE)ZWYKŁE
Sztuka zazwyczaj celebruje wyjątkowość, bywa ekstraordynaryjna, a nawet koturnowa.
Nierzadko jednak pochyla się nad tym, co zwyczajne, czasem banalne. Mowa będzie o
niesamowitości, apologii codzienności oraz demaskacjach zadęcia świata artystycznego. Na
wykładzie zaprezentowane zostaną m.in. prace Julity Wójcik, Ai Weiweia, Oskara
Dawickiego.

Spotkanie ma charakter bezpłatny i odbędzie się on-line. Liczba uczestników/połączeń jest ograniczona. Link i szczegółowe zasady uczestnictwa umieścimy w dniu wydarzenia na stronie: https://www.facebook.com/events/688701145293212/
(dla osób nieposiadających konta na Facebooku informacja również będzie widoczna)

 

13.07.2020 | godz. 18:00
spotkanie trzecie: (NIE)WYPOWIADALNE
Żeby coś wyrazić w sztuce, niekoniecznie trzeba to dosłownie przedstawić. Transpozycja artystyczna czasami napotyka na rafy niewyrażalności bądź kończy się fiaskiem. Mowa będzie o dylematach przedstawiania, granicach bądź niemożności reprezentacji artystycznej, estetyce dzieła otwartego, (prze)milczeniu. Na wykładzie zaprezentowane zostaną m.in. prace Damiena Hirsta, Mirosława Bałki, Artura Żmijewskiego.
Spotkanie on-line (webinar na platformie Zoom) ma charakter bezpłatny. Liczba uczestników to maksymalnie 100 osób/połączeń – decyduje kolejność logowania. Link umieścimy w dniu wydarzenia o godzinie 17:45 na stronie: https://www.facebook.com/events/826993617826365/
(dla osób nieposiadających konta na Facebooku informacja również będzie widoczna)

 

10.08.2020 | godz. 18:00
spotkanie czwarte: (NIE)BEZPIECZNE
Uprawianie sztuki oraz kontakt z nią bywają groźne. Wobec sztuki, mimo swoistej umowności i sztuczności, nikt nie jest do końca bezpieczny. Mowa będzie o przekroczeniach artystycznych, strategiach subwersywnych w sztuce, opresjach i represjach. Na wykładzie zaprezentowane zostaną m.in. prace Zbigniewa Libery, Artura Żmijewskiego, Piotra Pawlenskiego.
Spotkanie on-line (webinar na platformie Zoom) ma charakter bezpłatny. Liczba uczestników to maksymalnie 100 osób/połączeń – decyduje kolejność logowania. Link umieścimy w dniu wydarzenia o godzinie 17:45 na stronie: https://www.facebook.com/events/253768162548890/
(dla osób nieposiadających konta na Facebooku informacja również będzie widoczna)

 

Teatr w Oknie
Fundacja Theatrum Gedanense
Kontakt: teatrwoknie@ftg.pl, 533793100