Infrastruktura Kultury 2017

Informujemy, że w ramach programu Infrastruktura Kultury 2017 otrzymaliśmy ze środków MKiDN dofinansowanie na zadanie pn. “Zakup sprzętu do realizacji działań artystycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”.

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przyczyni się do podniesienia jakości technicznej prezentowanych w teatrze wydarzeń, zgodnie z wymogami współczesnych twórców, a także umożliwi wyjście z ofertą kulturalną instytucji w przestrzeń zewnętrzną budynku teatru, udostępniając ją tym samym znacznie szerszej niż dotychczas grupie odbiorców. Realizacja bogatego zakresu działań w przestrzeni zewnętrznej, zwłaszcza w sezonie letnim, dzięki wyposażeniu mobilnemu pozwoli na dotarcie nie tylko do mieszkańców miasta i regionu ale też szerokiej rzeszy turystów z kraju i zza granicy.

Realizacja zaawansowanych technologicznie spektakli, koncertów oraz innych wydarzeń w teatrze, dzięki doposażeniu w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz sceniczny przyciągnie do teatru nową publiczność, szukającą współczesnej oferty kulturalnej na najwyższym poziomie, wykorzystującej w innowacyjny sposób nowe technologie.

 

Zadanie „Zakup sprzętu do realizacji działań artystycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.