TEATRALNE REMINISCENCJE Z 23. FESTIWALU SZEKSPIROWSKIEGO

TEATRALNE REMINISCENCJE Z 23. FESTIWALU SZEKSPIROWSKIEGO

Dział Edukacji GTS zaprasza na współorganizowane wydarzenie towarzyszące Walnemu Zebraniu Członków PTS

14 września 2019 – Gdański Teatr Szekspirowski,
ul. W. Bogusławskiego 1

Polskie Towarzystwo Szekspirowskie zaprasza wszystkich członków Towarzystwa i  sympatyków twórczości Szekspira na Teatralne Reminiscencje z 23. Festiwalu Szekspirowskiego, który odbył się na przełomie lipca i sierpnia w Gdańsku, jak również na nieformalną rozmowę na temat przedstawień szekspirowskich wystawianych w roku 2018 i  2019 na terenie całej Polski. Celem spotkania będzie próba wspólnego opisania i podsumowania bieżących trendów teatralnych, zarysowanie kwestii istotnych z perspektywy krytyki szekspirowskiej oraz zakreślenie możliwych pól badawczych i perspektyw współpracy w najbliższych latach.

Zgłoszenia do czynnego udziału przyjmujemy do 4 września do godziny 15:00 na adres akademia@teatrszekspirowski.pl .

Prosimy o krótki zarys tematyki, jaką chcielibyście Państwo podjąć na forum (możliwe są krótkie wystąpienia – do 15 minut, albo przygotowanie kilku tez/pytań, które chcielibyście Państwo wspólnie rozwinąć podczas dyskusji.) Ze względów organizacyjnych, w zależności od ilości zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo wyboru lub ograniczenia czasu wybranych zagadnień. Wszystkie osoby zgłaszające chęć udziału, otrzymają odpowiedź zwrotną najpóźniej do 6.09.2019.

Uwaga: dysponujemy materiałami promocyjnymi ze spektakli 23. Festiwalu Szekspirowskiego – służymy pomocą w doborze zdjęć, trailerów, plakatów itp. Prośba taka powinna się znaleźć w  zgłoszeniu. Podczas TR oferujemy zaplecze techniczne – możliwe są prezentacje, również dźwiękowe.

Celem tej eksperymentalnej formuły jest odejście od formy referowanego wystąpienia, dzięki czemu mamy nadzieję na konstruktywny dialog między wieloma uczestnikami spotkania i włączenie tejże (mamy nadzieję burzliwej, acz owocnej) dyskusji w program formalnych obrad oraz Walnego Zebrania Członków PTS.

14.09.2019

Sala Spotkań (2.70), wejście administracyjne do Teatru (od ulicy Zbytki)

12:00-13:30 dyskusja panelowa: przemyślenia, wspomnienia, komentarze
przerwa kawowa

13:45-15:40 dyskusja panelowa: przemyślenia, wspomnienia, komentarze
przerwa kawowa
16:00 Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego

Zapraszamy serdecznie!