Ateistka kontra katolik / Wigura, Terlikowski / Bezradność filozofa

Czy w dzisiejszej Polsce ateiści i katolicy są w stanie rozmawiać ze sobą bez wzajemnej pogardy i agresji? Co musiałoby się stać, żeby obie grupy były w stanie nawzajem się akceptować i żyć obok siebie bez nienawiści? A może to niedobrze dla Polski, żeby szukać takiego porozumienia? Może lepiej doprowadzić ten spór do końca i […]