Szkolenie integracyjne liderów i reżyserów

12 maja w Sali Spotkań GTS odbyło się szkolenie integracyjne osób biorących udział  w piątej edycji projektu „Teatralny Pasjans”. Spotkali się liderzy 9 grup z Pomorza, reżyserzy oraz organizatorzy. Tego dnia wszyscy dowiedzieli się, z kim będą pracować i nad którą sztuką Szekspira: „Henrykiem V”, „Królem Learem” czy „Komedią omyłek”. Omówiliśmy szczegóły dotyczące współpracy, podział zadań i harmonogram: ważne były dla nas zwłaszcza listopadowe prapremiery spektakli i pokazy finałowe na scenie GTS. Tradycyjnie już, warsztaty twórczej integracji poprowadziła aktorka Teatru Wybrzeże, Marzena Nieczuja-Urbańska. Oparte one były o ćwiczenia integrujące i wspomagające oryginalne, twórcze myślenie i zaangażowanie członków grupy pasjansowej. Poniżej spis ćwiczeń, które wykonywaliśmy grupowo: poznajmy swoje imiona; skomplementuj siebie jednym słowem/zdaniem, zaczynającym się na literę Twojego imienia; bądź dyrygentem grupy (trzeba było naśladować gesty i ruchy oraz odgłosy); odpowiedz na pytanie „jakim czujesz się kolorem?”; wybieramy jedną postać dla całej grupy; tworzymy jeden wspólny taniec całej grupy (układanie sekwencji ruchów). Ważne były również ćwiczenia odbywające się w parach – tym samym reżyser mógł już na tym etapie znajomości współpracować z liderem. Taki też był cel tego szkolenia – aby lepiej się poznać, mieć wspólne doświadczenia na poziomie warsztatowym. Prowadząca zaproponowała następujące ćwiczenia: lustro (odwzorowywanie swoich gestów); rozmowa na temat tego co nas łączy i pokazanie tego reszcie grupy (bez słów); ulepmy z plasteliny trzy grzechy współczesnego człowieka; stwórzmy element zbiorowego tańca; prowadzenie dialogu podczas rytmicznego balansu. W końcowym etapie zajęć odbyła się wspólna dyskusja w oparciu o interpretację plastelinowych figurek – o kondycji człowieka współczesnego  w nawiązaniu do dramatów Szekspira. Zadaliśmy sobie podstawowe pytanie: „co sprawia, że dramaty Szekspira są grane i będą grane przez wieki?” Grupy zaś mają kilka miesięcy na przygotowanie swych szekspirowskich spektakli – trzymamy za wszystkich kciuki.