Rejestr zmian

BIP

Dodano pole “redakcja” zmieniono dnia: 2019-02-19 przez: Redaktor

Dodano pole “instrukcja” zmieniono dnia: 2019-02-25 przez: Redaktor

Dodano pola “akty prawne”, “działalność”, “organizacja i zarządzanie” zmieniono dnia: 2019-02-26 przez: Redaktor

Edycja tekstu, zmieniono dnia: 2019-02-26 przez: Redaktor