Rejestr zmian

BIP

Dodano pole „redakcja” zmieniono dnia: 2019-02-19 przez: Redaktor

Dodano pole „instrukcja” zmieniono dnia: 2019-02-25 przez: Redaktor

Dodano pola „akty prawne”, „działalność”, „organizacja i zarządzanie” zmieniono dnia: 2019-02-26 przez: Redaktor

Edycja tekstu, zmieniono dnia: 2019-02-26 przez: Redaktor