WAŁĘSA W KOLONOS | spektakl

WAŁĘSA W KOLONOS | spektakl

Kino Szekspir | O-Otello reż. Tim Blake Nelson (2001)

„Belarus 4’33” | multimedialna instalacja performatywna | Tydzień Białoruski

SWOI? | spektakl dokumentalny i debata | Tydzień Białoruski

Lubow – miłość po rosyjsku | film dokumentalny w IKM | Tydzień Białoruski

KONIEC MIŁOŚCI | spektakl w ramach akcji Dzień Teatru Publicznego

Kino Szekspir | Romeo i Julia reż. Franco Zeffirelli (1968)

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE | koncert

BELTAINE & GLENDALOUGH | koncert

HEN. O KOŃCU | spektakl

LAO CHE | koncert | SOLD OUT

KAGURA | spektakl