Rada Programowa

Dr Zbigniew Canowiecki- Przewodniczący Rady
Teresa Blacharska
Anna Czekanowicz- Drążewska
Beata Jaworowska
prof. dr hab. Ewa Nawrocka
Andrzej Słowiński