Rada Programowa

dr Zbigniew Canowiecki – Przewodniczący Rady
Teresa Blacharska
Barbara Frydrych
Beata Jaworowska
Andrzej Słowiński
dr hab. Tomasz Wiśniewski