Dyrekcja

Jerzy Limon – Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, odznaczony medalem Gloria Artis, autor książek o tematyce szekspirowskiej wydawanych przez wydawnictwa polskie i zagraniczne, licznych artykułów, esejów, recenzji a także powieści oraz przekładów sztuk elżbietańskich i współczesnych. Prof. Jerzy Limon jest fundatorem i prezesem Fundacji Theatrum Gedanense, która powstała w 1990 roku w celu odbudowy teatru szekspirowskiego w Gdańsku, Fundacja zapoczątkowała także organizację Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego.