Dyrekcja

BIP

Jerzy Limon – Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, odznaczony medalem Gloria Artis, autor książek o tematyce szekspirowskiej wydawanych przez wydawnictwa polskie i zagraniczne, licznych artykułów, esejów, recenzji a także powieści oraz przekładów sztuk elżbietańskich i współczesnych. Prof. Jerzy Limon jest fundatorem i prezesem Fundacji Theatrum Gedanense, która powstała w 1990 roku w celu odbudowy teatru szekspirowskiego w Gdańsku, Fundacja zapoczątkowała także organizację Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego.

 

 

Maciej Sowiński – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Manager, trener, konsultant i wykładowca. Specjalizuje się w tematyce zarządzania finansami, analizy finansowej, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości firm, zarządzania projektami, zarzadzania ryzykiem oraz ciągłością działania. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach Master of Business Administration (MBA). Pracował w wielu firmach i organizacjach, m. in. Stoczni Gdynia SA, ENERGA SA, Medicover, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.
Doradca i ekspert w kilku firmach doradczych i szkoleniowych oraz funduszach Venture Capital.