Dyrekcja

BIP

Maciej Sowiński – p.o. Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Manager, trener, konsultant i wykładowca. Specjalizuje się w tematyce zarządzania finansami, analizy finansowej, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości firm, zarządzania projektami, zarzadzania ryzykiem oraz ciągłością działania. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach Master of Business Administration (MBA). Pracował w wielu firmach i organizacjach, m. in. Stoczni Gdynia SA, ENERGA SA, Medicover, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.
Doradca i ekspert w kilku firmach doradczych i szkoleniowych oraz funduszach Venture Capital.