Dyrekcja

BIP

Agata Grenda – Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na wydziale Filologia Polska i Klasyczna (kierunek filologia polska, specjalizacja dziennikarska) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.
W swojej karierze pracowała zarówno z przedstawicielami kultury, jak i biznesu. Wykładała na studiach podyplomowych „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004 – 2006 kierowała Impresariatem w teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.
Pełniła ważne funkcje dyplomatyczne oraz kierownicze. W latach 2006 – 2011 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015 – 2017 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tegoż Instytutu.
W latach 2011-2015 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W latach 2017 – 2021 prowadziła firmę: Grenda. Produkcja Kultury, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W 2021 roku współpracowała przy prezentacji 31. Edycji Festiwalu Malta jako zastępczyni dyrektora Festiwalu.
Na przestrzeni lat realizowała międzynarodowe i krajowe projekty kulturalne, współpracowała z festiwalami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z programów i fundacji europejskich oraz krajowych.
Agata Grenda funkcję dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego sprawować będzie przez 3 kolejne sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku.

Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podajemy do publicznej wiadomości autorski program kadencyjny Dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na trzy sezony artystyczne 2021-2024.

PLAN KADENCYJNY

 

Maciej Sowiński – Zastępca Dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Manager, trener, konsultant i wykładowca. Specjalizuje się w tematyce zarządzania finansami, analizy finansowej, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości firm, zarządzania projektami, zarzadzania ryzykiem oraz ciągłością działania. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach Master of Business Administration (MBA). Pracował w wielu firmach i organizacjach, m. in. Stoczni Gdynia SA, ENERGA SA, Medicover, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.
Doradca i ekspert w kilku firmach doradczych i szkoleniowych oraz funduszach Venture Capital.