Dyrekcja

Jerzy Limon – Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, odznaczony medalem Gloria Artis, autor książek o tematyce szekspirowskiej wydawanych przez wydawnictwa polskie i zagraniczne, licznych artykułów, esejów, recenzji a także powieści oraz przekładów sztuk elżbietańskich i współczesnych. Prof. Jerzy Limon jest fundatorem i prezesem Fundacji Theatrum Gedanense, która powstała w 1990 roku w celu odbudowy teatru szekspirowskiego w Gdańsku, Fundacja zapoczątkowała także organizację Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego.

 

Włodzimierz Ziółkowski – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Uchodzi za jednego z najlepszych menedżerów na Pomorzu. Karierę zawodową rozpoczynał w Stoczni Gdańskiej jako specjalista elektronik. Potem był tam m.in. zastępcą kierownika wydziału remontowo-montażowego ds. produkcji i głównym specjalistą ds. programowania zarządzania. W latach 1988-98 piastował stanowisko prezesa zarządu i dyrektora w spółce Morskie Domy Składowe „STOREMAR”, potem przez kolejnych dziesięć lat pracował jako prezes zarządu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, z roczną przerwą podczas której był prezesem zarządu w Stoczni Gdynia SA. Dzięki jego staraniom Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z najlepszych w kraju. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji społecznych.