Instrukcja

BIP

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP GTS, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez GTS. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w polach umieszczonych w środkowej części serwisu:

1. O GTS         

2. Akty prawne

3. Działalność

4. Organizacja i zarządzanie     

5. Dyrekcja

6. Rada programowa

7. Zamówienia Publiczne             

8. Majątek

9. Kontakt

10. Praca               

11. Rejestr zmian               

12. Redakcja

Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. W prawym górnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący.

Serwis wyposażono w link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod logiem BIP oraz adresem www.bip.gov.pl. Wszystkie połączenia znajdują się w głównej części strony.

Uwaga!

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian dokumentu