Teatr w Oknie

Przestrzeń dla sztuki w sercu Gdańska

Jest to pierwszy tego typu teatr studyjny na świecie, usytuowany w centrum Głównego Miasta, przy ul. Długiej 50/51. To, co czyni Teatr w Oknie wyjątkowym, to jego dwa duże okna, które stanowią naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, kształtując trzy oblicza sceny: kameralną scenę wewnętrzną, otwartą scenę zewnętrzną oraz przestrzeń sceniczną połączoną kurtyną okien, dającą ogromne możliwości inscenizacyjne. Przestrzeń wewnętrzna umożliwia realizację różnorodnych form teatralnych i może pomieścić od 40 do 80 osób. Scena zewnętrzna sprzyja prezentacji wydarzeń artystycznych w okresie letnim, a zgromadzona widownia może liczyć do 500 osób. Scena powstała z inicjatywy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (uroczystego otwarcia TwO dokonał w 2009 roku Andrzej Wajda), od 2015 roku jest jednak prowadzona i finansowana przez Fundację Theatrum Gedanense.

Od momentu otwarcia Teatr w Oknie gościł wielu znakomitych artystów przybywających z całego świata. W repertuarze TwO znajdują się spektakle dramatyczne, monodramy, przedstawienia lalkowe, etiudy taneczne, koncerty, spotkania literackie, happeningi, performanse, pokazy filmów, a także warsztaty teatralne i muzyczne. W 2016 roku zainicjowaliśmy cykl spotkań o charakterze artystycznym i edukacyjnym MONOTEATR, eksplorujący unikalną formę teatru jednego aktora. W 2017 roku zrodził się projekt U źródeł pieśni, sięgający do polskich tradycji muzycznych i wspierający ich przekaz oraz współczesne konteksty. Co roku podczas Festiwalu Szekspirowskiego gościmy dziesiątki wydarzeń artystycznych prezentowanych w ramach nurtu SzekspirOFF. Teatr stanowi też centrum działań informacyjnych i artystycznych w przestrzeni miejskiej w ramach Lata z Szekspirem. Regularnie zapraszamy muzyków, podróżników i opowiadaczy, którzy dzielą się opowieściami z różnych zakątków świata w ramach cyklu Muzobajanie. Stałym elementem repertuaru TwO stały się również spektakle i spotkania skierowane do najmłodszych odbiorców. We współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim w każdym sezonie artystycznym realizujemy także wybrane wydarzenia z cyklu Teatry Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami TwO.

Teatr w Oknie, 2010

Teatr w Oknie
Fundacja Theatrum Gedanense

ul. Długa 50/51
80-831 Gdańsk

Koordynator Teatru w Oknie
Dorota Sentkowska-Sakowicz
tel. 58 322 0414, 533 793 100
teatrwoknie@ftg.pl

www.ftg.pl
fb/TeatrwOknie