Warsztaty w ramach spotkania Teatroteki Szkolnej

Uczestnicy, zapisani na spotkanie Teatroteki Szkolnej, mogą wybrać jeden z trzech nieodpłatnych warsztatów, podczas których zaprezentujemy narzędzia i techniki proponowane przez Instytut Teatralny. Zapisów można dokonać, pisząc maila na adres:

akademia@teatrszekspirowski.pl

W wiadomości należy wskazać warsztat, którym jesteście Państwo zainteresowani.

Zapisy trwają do wyczerpania miejsc.

 

WARSZTATY:

 

Weronika Łucyk, Teatr Wybrzeże w Gdańsku

„Dorosły obywatel”

Dojrzewać może nie tylko owoc czy młody człowiek, ale i ustrój lub społeczeństwo. Co to znaczy być dorosłym i obywatelem? Czy polityka i współczesna młodzież mają ze sobą coś wspólnego? PRZEDWIOŚNIE Stefana Żeromskiego to powieść o różnych rodzajach dojrzewania, które są ze sobą powiązane, choć nie zawsze przebiegają jednocześnie czy symetrycznie. W trakcie warsztatów będziemy twórczo zgłębiać wymienione tematy poprzez dramę, pracę z tekstem lub sznurkiem.
Omawianie lektury nie musi być nudne ani odtwórcze. Przeciwnie – może się okazać, że zagadnienia z pozoru odległe dotykają nas bardziej, niż moglibyśmy przypuszczać.

Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy szukają ciekawych sposobów na przybliżenie uczniom tematów poruszanych w lekturach szkolnych.

 

Marta Nowicka, Gdański Teatr Szekspirowski

„Być (nie) wolnym”

Warsztaty skupią się na problemie relacji, jaka tworzy się między bohaterami literackimi – ożywimy tekst dramatu i przeniesiemy go z płaszczyzny tekstowej na pole teatralne. Za podstawę posłużą nam wybrane sceny z Romea i Julii Williama Szekspira. Wychodząc od prostych gier i zabaw teatralnych – dojdziemy do problemu autorytetu, uczucia bycia zależnym od kogoś i potrzeby własnej woli i wolności. Zastanowimy się, jak to jest być do czegoś zmuszanym. Jak to jest sprzeciwiać się komuś. Wejdziemy w role, które – jak się okaże – wcale nie są tak odległe od naszych własnych doświadczeń, emocji i myśli.

Zajęcia będą zachęcać nauczycieli do pracy z dziełami literackimi, które pozornie są odległe od współczesnego doświadczenia (pisane językiem, którego uczniowie nie zawsze rozumieją, osadzone w odległych realiach), w taki sposób, aby stały się one aktualne i ciekawe dla dzisiejszego młodego człowieka.

 

Anna Zalewska-Uberman, Teatr Miejski w Gdyni

Mowa nienawiści”

„Nienawidzę starości, nielegalnych imigrantów, niepełnosprawnych, Murzynów, genderu, wszelkiej inności”mówi, a właściwie wyrzyguje współczesny człowiek, żyjący w kulturze terroru nienawiści, która staje się dżumą XXI wieku. Ofiary mowy nienawiści (ang. hate speech) oraz przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes) możemy spotkać wszędzie w domu i szkole, w teatrze i w internecie, w przestrzeni realnej i wirtualnej.

Podczas warsztatu inspirowanego utworem Roberta Jarosza „Szczurzysyn – jeden akt o nienawiści”*, przyjrzymy się mechanizmom wykluczenia i dyskryminacji oraz spróbujemy dociec ich źródeł. Poprzez pracę z tekstem Jarosza, niezwykle poetyckim, a zarazem podszytym brutalnością, silnie oddziałującym na odbiorcę w warstwie emocjonalnej i językowej, „przepuścimy” język nienawiści przez własne ciała.

Warsztat jest skierowany do nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych, którzy poprzez działania i ćwiczenia teatralne chcą się zmierzyć ze współczesnym dramatem, który stwarza możliwość twórczego dialogu z młodzieżą wokół tak trudnych a nawet kontrowersyjnych tematów jakimi są: zbrodnie z nienawiści, alienacja i wykluczenie.

*Tekst „Szczurzysyn – jeden akt o nienawiści” otrzymał nagrodę specjalną jury w roku 2010 w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i ukazał się w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży (zeszyt nr 30). Prapremiera spektaklu w reżyserii samego autora, dedykowanego widzom od 14 roku życia, odbyła się  18-03-2015 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 

 

 

Weronika ŁWeronika Łucykucyk – absolwenta teatrologii i kultury współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako krytyk teatralny publikowała m.in. w Didaskaliach i Internetowym Magazynie „Teatralia” czy portalu t. W Teatrze Wybrzeże pracuje jako pedagog teatru – prowadzi warsztaty teatralne oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, koordynuje projekty edukacyjne i inne (np. Teatr Polska) . Absolwentka kursu w ramach Szkoły Pedagogów Teatru organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie. Brała też udział w Szkole Dramatu – warsztatach dramatopisarskich prowadzonych przez Artura Pałygę i Annę Wakulik.

 

 

 

 

 

Marta Nowicka abMarta Nowickasolwentka Filologii Polskiej oraz Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka na Filologicznym Studium Doktoranckim UG, Specjalista ds. Psychologii i Socjologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą: od 2006 roku współorganizuje wraz z Towarzystwem Miłośników Turystyki „Włóczykij” w Rumi coroczną imprezę teatralno-edukacyjną dla młodzieży – fabularyzowane rajdy nocne. Od 2009 roku pracuje w Dziale Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, współorganizując lokalne i międzynarodowe projekty, prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. Pracę doktorską poświęca tematyce budowania bohatera literackiego, reinterpretowania postaci i przenoszenia jej w nowe konteksty. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego.

 

Anna ZAnna Zalewska-Ubermanalewska-Uberman –  pedagog teatru, teatrolog i mama. Od kilkunastu pracuje twórczo z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim i specjalistyczne szkolenie dla pedagogów teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Przez kilka lat była związana z Pomorską Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych w Gdyni, prowadząc zajęcia z dramy i animacji społeczno-kulturalnej. Od 2009 roku pracuje w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni realizując autorski projekt z zakresu pedagogiki teatralnej: „Palec Gombrowicza czyli Dotknięci Teatrem”, w ramach którego prowadzi i koordynuje między innymi: spacery teatralne, premiery studenckie oraz warsztaty i wykłady skierowane do różnych grup wiekowych. W Teatrze współtworzy i koordynuje również projekty: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Dotknij Teatru” „SCENO- SFERA” oraz R@PoRT EDUKACJA, towarzyszący corocznym edycjom Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PoRT. Współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie (projekty: „Artystyczne wakacje”, „Lato w Teatrze”, ,,Teatralne Spięcie”, „Teatroteka Szkolna”, „TiSZ”) oraz Gdańskim Teatrem Szekspirowskim („KONTRO/WERSJE”, „Teatr i edukacja”). Interesuje się teatrem i dramatem współczesnym. Od kilku lat jest członkinią Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu o Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.