Teatralny Pasjans – edycja 7 (2021/2022)

Ogłaszamy nabór do projektu!

Teatralny Pasjans, skierowany jest do grup uczniów, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami z Trójmiasta i okolic (ok. 50km od Sopotu). W swoich lokalnych ośrodkach/miejscowościach, pod opieką profesjonalnych reżyserów teatralnych, uczestnicy przygotowują własną adaptację sceniczną jednego z dzieł Szekspira. Jeden tekst jest jednocześnie przygotowywany przez jedną grupę seniorów, jedną uczniów i jedną grupę osób z niepełnosprawnościami.
Jest to jeden z najbardziej wzruszających projektów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Fundacji Theatrum Gedanense – pobudzający pasje, integrujący różne środowiska, przywracające godność i dumę z własnych osiągnięć. Choć na co dzień jesteśmy różni – w Teatralnym Pasjansie mówimy tym samym językiem – tym samym tekstem teatralnym. Jedni po drugich wcielamy się w te same role. Ten projekt uczy nas wszystkich szacunku do siebie nawzajem. I pokazuje, że każdy człowiek ma coś absolutnie niezwykłego do zaoferowania światu.

Do udziału zapraszamy:
  • grupy seniorów
  • grupy uczniów (13-16 lat) z nauczycielem prowadzącym
  • grupy osób z niepełnosprawnościami
W siódmej edycji Teatralnego Pasjansa grupy uczestników zmierzą się z tekstami Williama Szekspira – trzy grupy zrealizują „Ryszarda III”, kolejne trzy zaś „Wiele hałasu o nic”.
Każdej grupie przydzielimy profesjonalnego reżysera, który będzie pracował z nią w wybranym przez grupę miejscu.
Finał projektu odbędzie się na deskach Teatru Szekspirowskiego w dniach 6-7 czerwca 2022. Tego dnia wszystkie grupy po raz pierwszy spotkają się ze sobą oraz zaprezentują swoje spektakle przed szeroką publicznością.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mailową na adres: anna.ratkiewicz@teatrszekspirowski.pl
Najpóźniej po 24 godzinach przyjdzie potwierdzenie dostarczenia formularza. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie formularza z przyczyn technicznych.
Formularz i załączniki można również zostawić w zaklejonej kopercie z napisem „Teatralny Pasjans – zgłoszenie” w sekretariacie naszego Teatru.
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia 2022. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 24 stycznia 2022.


Informacje:
Anna Ratkiewicz: 58 351 01 19 lub 698 034 820
Marta Nowicka: 58 351 01 18 lub 604 759 340