Teatr i Edukacja 2021

„Teatr i Edukacja 2021” to cykl 5 specjalistycznych szkoleń na temat twórczego wykorzystania teatru w edukacji, przeznaczonych dla 20 nauczycieli / edukatorów z woj. pomorskiego. Zajęcia przeprowadzi grono ekspertów ze świata teatru. Jest to projekt Fundacji Theatrum Gedanense, realizowany we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Celem projektu jest aktywizacja twórcza oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli/edukatorów w zakresie umiejętności prowadzenia innowacyjnych zajęć. Finałem projektu będzie przygotowanie przez każdego uczestnika autorskiej prezentacji w swej społeczności (lub on-line), z udziałem młodzieży (w listopadzie), podczas których wykorzystają zdobytą wiedzę. Będzie to swoisty „sprawdzian”. Opis prezentacji i dokumentacja seminarium zostaną zebrane w elektronicznej publikacji, dostępnej na stronie internetowej projektu (w grudniu) dla upowszechnienia dobrych praktyk.

Zajęcia prowadzą: Maciej Wizner, Weronika Łucyk, Anna Zalewska-Uberman, Monika Jarząbek, Mażka Wojciechowska, Hanna Świętnicka, Agnieszka Grewling-Stolc oraz aktorzy gdańskiego Teatru Wybrzeże – Piotr Biedroń i Marzena Nieczuja-Urbańska. Będą to warsztaty dotyczące m.in.: pracy z aktorem, reżyserii spektaklu, twórczej pracy z tekstem literackim, technik dramowych, pedagogiki teatru.

Kontakt:
Anna Ratkiewicz: (058) 35 10 119; 698 034 820
Marta Nowicka: (058) 35 10 118; 604 759 340

e-mail: akademia@teatrszekspirowski.pl

 

Więcej informacji – w tym konspekty wszystkich zajęć, zdjęcia i filmy dostępne są na stronie: http://ftg.pl/teatr-i-edukacja-2021/

Fot. Dawid Linkowski

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.