Wyniki konkursu „Lira Szekspira – czyli ciąg dalszy”

Szanowni Państwo,

z dużą radością prezentujemy wyniki konkursu, przeprowadzonego w ramach projektu „Lira Szekspira – czyli ciąg dalszy”.

Z nadesłanych 36 prac, jury w składzie: prof. Ewa Nawrocka, Daniel Odija i Michał Pruszak, wyłoniło 20 prac rekomendowanych do nagrody (są to prace, które w niezależnej ocenie punktowej wszystkich członków jury otrzymały najwięcej punktów i zostały poddane dyskusji podczas finalnych obrad jury). Dnia 18.08.2018 – podczas burzliwych obrad, wyłoniono ostatecznie 10 równorzędnych nagród głównych oraz przyznano dodatkowo 3 wyróżnienia dla prac, które poważnie zawalczyły o miejsce w finałowej dziesiątce i zrobiły szczególne wrażenie na jury.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i gratulujemy!

Lista osób zakwalifikowanych do finałowej dwudziestki prac rekomendowanych (uwaga – kolejność jest ułożona alfabetycznie na podstawie anonimowych godeł uczestników, nie ma znaczenia dla finałowej oceny):

Agata Telefus, Natalia Fryca, Adrianna Szczotka, Pola Paurowska, Zuzanna Szymańska, Wiktoria Kobus, Martyna Rogacka, Marta Leszczyńska, Natalia Strzelecka, Larysa Głuszko, Zosia Dalke, Weronika Skoczke, Mikołaj Patyk, Zuzanna Lewińska, Antonina Biesek, Justyna Żmuda, Milena Bagińska, Aleksandra Miloch i Julia Ucińska.

Uwagi ogólne jury dot. prac są następujące – poziom językowy prac jest wysoki. Duże, nieraz rażące, trudności pojawiają się natomiast w kwestii interpunkcji. Zainteresowanie budzą szczególnie przetworzenia tematu Poskromienia złośnicy, które charakteryzują się ogromną dozą autentyczności w opisywanych emocjach. Prace te są przejmujące i wskazują na wyraźną potrzebę poruszenia pewnych wątków. W przypadku Hamleta zachwyca zwrócenie uwagi na postacie poboczne (grabarze, Horacy) i skłonność do odejścia od wątku centralnego oryginału. Burza reinterpretowana była przez pryzmat kategorii wolności (przykład pięknego monologu Ariela). Wnioskiem z lektury wszystkich prac jest to, że młodzież biorąca udział w projekcie jest niebywale wrażliwa i dojrzała. Jury docenia także jakość i ilość nadesłanych prac, biorąc pod uwagę fakt, że pisane one były w okresie wakacyjnym i wymagały od młodzieży dużego nakładu pracy w czasie wolnym.

Dyskusje były wnikliwe i długotrwałe. Omawiano prace pod względem wszystkich kategorii ocen. Brano też pod uwagę, jak plasują się one w przestrzeni współczesnych trendów literackich i kulturowych, a także na tle poziomu pozostałych prac. Wszystkie zakwalifikowane do rekomendacji prace ocenione zostały wysoko i docenione przez jurorów. Ostatecznie wybrano 10 równorzędnych prac zwycięskich i 3 wyróżnienia.

Zwycięzcy konkursu to:

 1. Pola Paurowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach za pracę na podstawie Poskromienia złośnicy (za dowcipne i twórcze odwrócenie sytuacji Szekspirowskiego oryginału oraz za bardzo świadome nawiązania i zabawę oryginalnym tekstem) Pola Paurowska – praca w formacie PDF
 2. Agata Telefus z I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie za pracę na podstawie Burzy (za bardzo dobrze napisany monolog Ariela o wolności, który staje się dramatem samotności, praca wykazuje się też dużą sprawnością językową) Agata Telefus – praca w formacie PDF
 3. Marcelina Młodzik z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach za pracę na podstawie Poskromienia złośnicy (za przyjęcie formuły dziennika, wykorzystanie zabawy z czasem i onirycznością narracji oraz przełamanie pewnego modelu postrzegania rzeczywistości, popularnego w odczytaniach proponowanych przez innych uczestników konkursu) Marcelina Młodzik – praca w formacie PDF
 4. Aleksandra Miloch z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach za pracę pt. Hamlet niepogrzebany (za dobrze i z dużą wrażliwością napisaną pracę, zręcznie przeplatającą narrację z dialogami, dobre wyeksponowanie i pogłębienie psychologiczne postaci Horacego) Aleksandra Miloch – praca w formacie PDF
 5. Zuzanna Szymańska z I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie za pracę pt. Zacznij od siebie na podstawie Wieczoru Trzech Króli (za zgrabnie napisaną i przemyślaną kompozycyjnie pracę, ciekawe rozwinięcie wątków – w szczególności zwrócenie uwagi na tragizm postaci Malvolia oraz zwrócenie uwagi, jak okrutny i poniżający może być śmiech) Zuzanna Szymańska – praca w formacie PDF
 6. Antonina Biesek z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach za Akt V, scena III „Hamleta (za oddanie głosu jednej z bardzo ważnych postaci dramatu, za stworzenie spójnej kontynuacji tekstu Szekspirowskiego, praca doskonała językowo) Antonina Biesek – praca w formacie PDF
 7. Natalia Strzelecka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie za pracę pt. Przebudzenie na podstawie Hamleta (za bardzo dobry styl i język, za ogromną wyobraźnię i przetworzenie oryginału szekspirowskiego na model mrocznej, przejmującej, baśni) Natalia Strzelecka – praca w formacie PDF
 8. Zosia Dalke z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach za pracę pt. Burza (za stworzenie relacji między współczesnymi konwencjami literackimi a tekstem sztuki, nadanie nowej roli bohaterom oraz za stworzenie niezwykłego, pełnego klimatu, nastroju świata przedstawionego) Zosia Dalke – praca w formacie PDF
 9. Natalia Fryca z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach za pracę pt. Ciąg dalszy Poskromienia złośnicy (za poruszenie tematu świadomości doświadczania przemocy domowej i leczniczej roli akceptacji, za wyraziste zarysowanie motywów psychologicznych w realiach rodzinnych, roli zamknięcia, ucieczki, lęku i ceny za własną wolność) Natalia Fryca – praca w formacie PDF
 10. Martyna Rogacka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie za pracę pt. Poskromienie złośnicy. Dwa lata później (za studium przemocy domowej, z wiedzą i dojrzałością ujęcia trudnego tematu, praca wiarygodna i pełna wrażliwości) Martyna Rogacka – praca w formacie PDF

Wyróżnienia:

 1. Zuzanna Lewińska z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach – Wyróżnienie za pracę na podstawie Poskromienia złośnicy (za zbudowanie pomostu, między współczesną dziewczyną, a bohaterką Szekspirowską, ciekawe spojrzenie na konstrukcję bohatera literackiego i zabawę tą konwencją)
 2. Milena Bagińska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie – Wyróżnienie za pracę na podstawie Burzy (za udaną próbę określenia własnej tożsamości Kalibana; krótka objętościowo praca wykazuje się bardzo dobrym językiem)
 3. Weronika Skoczke z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie – Wyróżnienie za pracę pt. Ukrzyżowany Minion na podstawie Hamleta (za wykazanie się odwagą i prowokacją. Chociaż jest to praca dla specyficznego grona odbiorców, jej dużym plusem jest to, że wpisuje się w nurt nowoczesnego przetwarzania gatunku, osadza się we współczesnej kulturze literackiej i medialnej. Ciekawi propozycja rzeczywistości, w której spotykają się różni bohaterowie (model spin-off).

 

Zwycięskie prace nie są ułożone w sposób hierarchiczny, a alfabetyczny – na podstawie anonimowych godeł autorów.

Wszystkie zwycięskie miejsca są równorzędne.

 

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom!