Teatry Europy i Świata

Cykl Teatry Europy i Świata daje możliwość poznania wybranych, najciekawszych elementów współczesnej kultury różnych zakątków Europy i Świata.

Założeniem jest prezentacja spektakli teatralnych i tanecznych z towarzyszącymi im szeroko zakrojonymi działaniami artystycznymi i edukacyjnymi. W ciągu każdego sezonu prezentujemy trzy lub cztery kraje lub obszary kulturowe.

Naszą intencją jest, by każdy Tydzień stał się okazją do celebrowania kultury oraz do zapoznania z nią szerokiego kręgu odbiorców. Każdy z Tygodni jest swoistym festiwalem, w ramach którego zabieramy publiczność w artystyczną podróż po danym rejonie Europy i Świata. Prezentujemy najciekawsze spektakle (z uwzględnieniem także mniejszych i alternatywnych produkcji), teatry tańca, performanse, a także przeglądy filmowe, koncerty, wystawy, prezentacje sztuk wizualnych, czytania autorskie, sympozja, konferencje czy warsztaty.

 

W latach 2014 – 2019 zorganizowaliśmy:

2014: Tydzień Brytyjski – Wrzesień 2014
2015: Tydzień Flamandzki – Marzec, Tydzień Rumuński – Maj, Tydzień Gruziński – Październik
2016: Tydzień Niemiecki – Październik, Tydzień Ukraiński – Listopad
2017: Tydzień Litewski – Październik, Tydzień Węgierski – Grudzień
2018: Tydzień Izraelski – Sierpień, Tydzień Chiński – Październik, Tydzień Estoński – Grudzień
2019: Tydzień Białoruski – Maj