GTS z prestiżowym wyróżnieniem!

Wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie „Lider Dostępności” 2018 dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Wręczenie nagród odbyło się 9 maja 2018 roku w Pałacu Prezydenckim.

Konkurs Architektoniczno-Urbanistyczny Lider Dostępności powstał, by nagradzać obiekty i przestrzenie publiczne, instytucje i samorządy za szczególne zaangażowanie w realizację idei dostępności dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni. Nagrody przyznawane są przez jury konkursu w następujących kategoriach: samorząd, przestrzeń publiczna, sieć placówek, obiekt usługowy, obiekt mieszkalny, obiekt zabytkowy, architekt/urbanista oraz Grand Prix – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Teatr Szekspirowski otrzymał wyróżnienie w kategorii Obiekt usługowy.

Doceniono nie tylko przystosowanie budynku teatru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również szeroko zakrojoną działalność teatru na rzecz biernego i czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym oraz zawodowym.

Nagrody laureatom osobiście wręczyli Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką 9 maja 2018 roku podczas gali w Pałacu Prezydenckim, organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, przypadającego na 5 maja.