Wolność Kultury / Freedo(o)m of Culture – debata | Oracle Cultural Network

Wolność Kultury / Freedo(o)m of Culture

Międzynarodowa otwarta debata odbyła się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w sobotę 24 marca o godz. 10:00

W debacie wzięli udział: Jean Pierre Deru (założyciel sieci ENCATC i ORACLE), Mary Ann DeVlieg (przewodnicząca grupy roboczej przy Komisji Unii Europejskiej zajmującej się sztuką, prawami człowieka i sprawiedliwością), Jan Klata (reżyser i dramaturg teatralny), Michał Merczyński (dyrektor Festiwalu MALTA w Poznaniu), Paweł Potoroczyn (do 2016 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza) oraz Anda Rottenberg (kuratorka, historyczka i krytyczka sztuki).
Rozmowę prowadziła Marta Keil (kuratorka i badaczka sztuk performatywnych, dramaturżka).

Relacja z debaty:
Anna Umięcka na Gdansk.pl

Debata była częścią spotkania Oracle Cultural Network – międzynarodowej sieci menedżerów kultury.
Oracle Cultural Network to założona w 1992 roku w Atenach organizacja absolwentów studiów European Diploma in Cultural Project Management. Sieć ma siedzibę w Brukseli i na dzień dzisiejszy liczy 467 członków z 49 krajów. Oracle to coś więcej, niż tradycyjnie rozumiana sieć. To dynamicznie rozwijająca się społeczność indywidualnych operatorów kultury z całego świata, którzy pracują nad wzmacnianiem międzynarodowej współpracy przez rozwój i tworzenie wspólnych projektów kulturalnych w Europie i Afryce. Co roku spotyka się w innym kraju świata, aby porozmawiać o najbardziej palących problemach dotyczących współczesnej kultury i sztuki.

Organizatorami wydarzenia były – Oracle  Cultural Network z Brukseli i  Fundacja Theatrum Gedanense we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Instytutem Kultury Miejskiej i Europejskim Centrum Solidarności.