Uroczystości pożegnalne Profesora Jerzego Limona

Dziękujemy za płynące do nas z całego świata słowa otuchy i wsparcia
oraz za wzruszające wspomnienia o Panu Profesorze.

Uroczyste pożegnanie
śp. Profesora Jerzego Limona
Twórcy i Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
miało miejsce 27 marca 2021 roku. 

Udostępniamy Państwu relację z pożegnalnej mszy św.
która odbyła się w Kościele Św. Jana w Gdańsku

 

Transmisja prowadzona była w serwisie YouTube Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz na portalu Gdansk.pl
ENGLISH version is available here.
__ __ __

Księga kondolencyjna poświęcona pamięci Pana Profesora jest dostępna online

Do dnia 9 kwietnia 2021 Gdański Teatr Szekspirowski, zgodnie z wytycznymi dot. pandemii, pozostaje zamknięty.