Tydzień Japoński

Tydzień Japoński – 4-9 października 2019 r. w Teatrze Szekspirowskim

Tydzień Japoński jest kolejną odsłoną cyklu Teatry Europy i Świata, organizowanego od 2014 roku przez Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense.

Wydarzenie jest częścią festiwalu INLANDIMENSIONS (International Interdisciplinary Arts Festival – Międzynarodowy Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki // Gdańsk – Wrocław – Poznań 2019).

Pierwsza edycja Festiwalu INLANDIMENSIONS to największe w Polsce wydarzenie świętujące 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Japonią – mówi Nikodem Karolak, dyrektor Festiwalu. – Organizatorem jest Bridges Foundation we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Nadrzędnym celem Festiwalu jest prezentacja spektakli w ramach europejskiego tournée zespołów z Eurazji oraz stworzenie platformy wymiany pomiędzy zagranicznymi placówkami kulturalno-naukowymi w celu nawiązania długoletniej współpracy artystycznej.

Program pierwszej edycji Festiwalu INLANDIMENSIONS, pod hasłem Misemono no fukken (Restauracja widowisk) – jak wyjaśnia dyrektor Festiwalu – obejmuje nie tylko spektakle teatralne, ale także projekcje filmowe, spotkania literackie, dyskusje z twórcami i badaczami japońskiej kultury, oraz wystawę japońskiego plakatu awangardowego i malarstwa abstrakcyjnego. Głównym wydarzeniem INLANDIMENSIONS będzie prezentacja dwóch najważniejszych spektakli teatralnych Shūjiego Terayamy (1935–1983) – czołowego przedstawiciela XX-wiecznego awangardowego teatru japońskiego, założyciela alternatywnego zespołu Teatr Laboratorium Tenjō Sajiki odwołującego się do teatru śmierci i okrucieństwa (Artaud’a i Kantora). Uzupełnieniem programu teatralnego jest filmowa retrospektywa prezentowana już w ramach 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty.

Teatr, w którym nie ma aktorów, i teatr, gdzie każdy jest aktorem, teatr bez budynku teatralnego i teatr, gdzie każde miejsce staje się przestrzenią teatralną; teatr bez widzów i teatr, gdzie każdy pełni rolę widza – tych wszystkich wariantów dezintegracji teatru jako takiego doświadczymy podczas pierwszej edycji. Współczesna, głęboko intertekstualna sztuka japońska, posługująca się media-crossing, łączy jej poszczególne rodzaje i jawi się jako polifoniczny kolaż różnych gatunków sztuki.

W Gdańsku, wydarzenia organizowane przez Gdański Teatr Szekspirowski, prezentowane są w dniach 4–9.10.2019, w ramach Tygodnia Japońskiego i odbywać się będą na scenie Teatru a także w Kinie Kameralnym oraz Instytucie Kultury Miejskiej. 

Kolejne odsłony festiwalu odbędą się we Wrocławiu (9–15.10.2019, Instytut im. Jerzego Grotowskiego) oraz w Poznaniu (10–11.10.2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Kino Muza).


SPEKTAKLE TYGODNIA JAPOŃSKIEGO w GDAŃSKU:

4 i 5 października, 19:00, WSKAZÓWKI DLA PODDANYCH (Nuhikun), Teatr Laboratorium Ban’yū Inryoku
7 października, 18:00 i 21:00, KLASA SZALEŃCÓW (Kyōjin Kyōiku), Zespół Teatralny Ikenoshita