TEATRLEON | performans

Twórca jest tym, kim sam chce siebie stworzyć, w imię wolności każdej jednostki ludzkiej. TEATRLEON to interdyscyplinarny happening z udziałem artystów żyjących i tworzących w wielu różnych miejscach Europy, USA i Azji. Spotkanie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, jest próbą wykreowania wspólnego, jednorazowego zdarzenia artystycznego, w oparciu o indywidualne prezentacje postaw twórczych zaproszonych artystów. Istotne są uważność i wewnętrzne przyzwolenie na podjęcie dialogu. Trans-geniczna, trans-seksualna praca Dziemaszkiewicza ma na celu łączenie przeciwieństw, stawianie pytań o granice pomiędzy zwierzęcością a człowieczeństwem. Jego teatr sięga do przeczuć, instynktów, emocji.

Wstęp na podstawie listy FB – Zapisz się

Autor zdarzenia: Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz. W zdarzeniu – akcji „Teatrleon” udział biorą: Artyści performatywni: Kewin Bo, Valentin Tszin, Anna Steller, Xiaoer Liu, Krzysztof Baliński, Krzysztof Czerny, Melanie Gaydos, Michał Ciećka, Mariola Brillowska, Mini Madzia, Wokal: Lidia Viscontii, VC Kristi, Muzycy: Paweł Tołoczko, Bruno Viscontii, Współpraca kreatywna: Michał Andrysiak, Barbara Kruszewska.

Organizator: Studio Metrage