Teatr Szekspirowski wspiera edukację w Gdańsku

Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt Współpraca polskich i niemieckich ekspertów w zakresie edukacji kulturalnej. Projekt ten, w partnerstwie ze Schultheater-Studio z Frankfurtu nad Menem, zakłada przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych – kolejno dla niemieckich edukatorów w Gdańsku oraz dla polskich edukatorów we Frankfurcie.

Dział Edukacji GTS zaprosił do współpracy edukatorów z innych gdańskich instytucji kultury. W projekcie biorą udział przedstawiciele Teatru Miniatura, Instytutu Kultury Miejskiej, Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Archipelagu Kultury, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Teatru Wybrzeże oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.

Dzięki temu projektowi pracownicy wszystkich wymienionych instytucji wzbogacą swoją wiedzę w zakresie nowych modeli edukacji oraz technik prowadzenia zajęć a także wymienią doświadczenia z partnerami zza granicy, co przyczyni się do wzajemnej inspiracji i rozwijania kolenych form współpracy w przyszłości.

Celem projektu jest także nawiązanie lepszej i trwalszej współpracy między lokalnymi edukatorami, co pozwoli na budowanie trwałych partnerstw służących rozwojowi gdańskiej edukacji.