Teatr i Edukacja 2020

Teatr i Edukacja 2020 to cykl 5 specjalistycznych szkoleń na temat twórczego wykorzystania teatru w edukacji, przeznaczonych dla 20 nauczycieli / edukatorów z woj. pomorskiego. Zajęcia przeprowadzi grono ekspertów ze świata teatru. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Theatrum Gedanense. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Spotkania będą się odbywały w Gdańsku cyklicznie, raz na miesiąc w weekend (od maja do października) oraz podczas 24. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku (4-dniowe seminarium w sierpniu).

Celem projektu jest aktywizacja twórcza oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia innowacyjnych zajęć. Finałem projektu będzie przygotowanie przez każdego uczestnika autorskiej prezentacji w swej społeczności, z udziałem młodzieży (w listopadzie), podczas których wykorzystają zdobytą wiedzę. Będzie to swoisty „sprawdzian”. Opis prezentacji i dokumentacja seminarium zostaną zebrane w elektronicznej publikacji, dostępnej na stronie internetowej projektu (w grudniu) dla upowszechnienia dobrych praktyk .

Osobom spoza Trójmiasta oferujemy zakwaterowanie w hotelu w centrum Gdańska. W trakcie szkoleń wszystkim uczestnikom zapewniamy wyżywienie.

Zajęcia poprowadzą m.in. Maciej Wizner, Weronika Łucyk, Anna Zalewska-Uberman, Monika Jarząbek, Mażka Wojciechowska oraz aktorzy gdańskiego Teatru Wybrzeże – Piotr Biedroń i Marzena Nieczuja-Urbańska.

Nabór do projektu odbywał się za pomocą formularza zgłoszeniowego (on-line) do dnia 3 kwietnia. Nabór został już zakończony. Wybrano 20 nauczycieli z woj. pomorskiego!

Priorytetowo przyjmowane były osoby, które jeszcze nie korzystały z oferty edukacyjnej Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (zależało nam na dotarciu do nowych odbiorców!). Zakładaliśmy, że jeśli do dnia zakończenia naboru pozostaną wolne miejsca – przyjmiemy kolejno następnych chętnych, nawet – jeśli brali oni udział w naszych poprzednich projektach.

Kontakt:
Anna Ratkiewicz: (058) 35 10 119; 698 034 820
Marta Nowicka: (058) 35 10 118
e-mail: shakesploring@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Edukacja Kulturalna”