Szekspirowska Szkoła Letnia

Od maja br. Dział Edukacji bierze udział – jako jeden z partnerów – w projekcie RPO „LABORATORIUM KOMPETENCJI – Podniesienie jakości edukacji ogólnej wiejskiej Gminy Sadlinki poprzez wsparcie uczniów oraz nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych wymaganych na rynku pracy”.

Dotychczas odbyły się trzy cykle zajęć dla uczniów ZS w Sadlinkach oraz ZS w Nebrowie Wielkim. Od 3 do 7 lipca dzieci i młodzież będą uczestniczyły w Szekspirowskiej Szkole Letniej. Pracujemy nad poprawą jakości edukacji – realizujemy warsztaty rozwijające kompetencje społeczne oraz umiejętności językowe (angielski). Przy okazji zaprzyjaźniamy dzieci i młodzież z Szekspirem.

Projekt potrwa do sierpnia 2018.

Zajęcia prowadzą: Anna Markowska, Marta Nowicka, Anna Ratkiewicz-Syrek, Katarzyna Rukat oraz Marzena Wojciechowska-Orszulak.